"to communicate" vertalen - Pools

EN

"to communicate" in het Pools

EN

to communicate [communicated|communicated] {werkwoord}

volume_up
to communicate (ook: to inform, to report, to tell)
(Laughter) I'm here as a man who wants to communicate.
" (Śmiech) "Stoję przed wami jako człowiek, który pragnie się komunikować.
It bent over backwards to communicate with Parliament.
Rada wychodziła ze skóry, aby komunikować się z Parlamentem.
I just want to be able to communicate with him and him to be able to communicate with me."
Jego brat powiedział: "Chciałbym znów rozmawiać z Tonym, komunikować się z nim, a on ze mną."
to communicate (ook: to convey, to forward, to give, to hand)
Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?
Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?
Accordingly, how does the Commission propose fully to communicate the results of this scoreboard to consumers and industry?
Jak w związku z tym Komisja zamierza w pełni przekazać wyniki tej tabeli konsumentom i przemysłowi?
We must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.
Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.
to communicate (ook: to alert, to inform, to report, to apprise)

Voorbeeldzinnen voor "to communicate" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI see the European Union as a family of people who communicate with each other.
Wyobrażam sobie Unię Europejską jako rodzinę ludzi wzajemnie się ze sobą komunikujących.
EnglishThe need to communicate with European citizens is more pressing than ever.
Potrzeba komunikacji z obywatelami europejskimi jest większa, niż kiedykolwiek dotąd.
EnglishAs we did in our referendum, we need to continue to communicate who and what we are.
Tak, jak uczyniliśmy to w referendum, musimy nadal głosić, kim jesteśmy i co stanowimy.
EnglishThere is a clear need for improvement in the way we inform and communicate with the public.
Zdecydowanie należy poprawić informowanie i komunikowanie się ze społeczeństwem.
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Proszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich.
EnglishAll that is needed is for us to make an effort, together, to communicate.
Musimy jedynie podjąć pewien wspólny wysiłek na rzecz dobrej komunikacji.
EnglishBut also have the body language communicate something to the person who is looking at it.
Przy tym ten "język ciała" powinien też przekazywać coś patrzącej na ten twór osobie.
EnglishSo I communicate through everything from radio transceivers to funnels and plastic tubing.
Do komunikacji używam wszystkiego, od aparatów radiowych po lejki i plastikowe tuby.
English(FR) I should just like to communicate some information I received a moment ago to the House.
(FR) Podzielę się jeszcze informacjami, które przed chwilą otrzymałem w Izbie.
EnglishThe Corbett report seems to deny the nations of Europe to communicate effectively.
Wydaje się, że sprawozdanie Corbetta uniemożliwia narodom Europy skuteczne porozumiewanie się.
EnglishFor fishermen, the electronic system will make it easier to record and communicate data.
System elektroniczny ułatwi rybakom rejestrację i przekazywanie danych.
EnglishAs such, he should be given humanitarian treatment and be allowed to communicate.
Wówczas powinien uzyskać pomoc humanitarną i możliwość kontaktowania się ze światem zewnętrznym.
EnglishAnd I like to make devices that play with the ways that we relate and communicate.
Lubię budować urządzenia, który bawią się sposobem w jaki komunikujemy się i odnosimy do siebie.
EnglishAnd I asked them to come along with the person they communicate with most.
Poprosiłam ich o przybycie z osobą, z którą mają najlepszy kontakt.
EnglishAnd a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
EnglishNeurotransmitters are chemicals that allow nerve cells to communicate with one another.
Neurotransmitery to substancje chemiczne pozwalające komórkom na komunikowanie się między sobą.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
EnglishNeurotransmitters are chemicals that allow nerve cells to communicate with one another.
Neuroprzekaźniki są substancjami chemicznymi pozwalającymi komórkom nerwowym łączyć się ze sobą.
EnglishMoreover, they have the mechanisms to map all these smells and to communicate about it.
Mają też mechanizmy do przetwarzania informacji zapachowych i do komunikowania się na ich temat.
EnglishBut let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
A niech udziela ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza, ze wszystkich dóbr.