"calendar" vertalen - Pools

EN

"calendar" in het Pools

EN calendar
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

calendar
This is a floral theme calendar in 1997, and this is a firework calendar.
To jest kalendarz z 1997 roku o tematyce kwiatowej, a to kalendarz z fajerwerkami.
Parliament's calendar of part-sessions - 2012: see Minutes
Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego - rok 2012: patrz protokół
Parliament's calendar of part-sessions - 2013: see Minutes
Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego - rok 2013: patrz protokół

Voorbeeldzinnen voor "calendar" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThat is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Z tego względu określiliśmy szczegółowy harmonogram nowych wniosków prawodawczych.
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Ja również chciałem zgłosić uwagę formalną dotyczącą harmonogramu i to ważną uwagę.
EnglishPack sizes Calendar packs containing 14, 28, 56, 84, 98, 100 or 112 film-coated tablets.
Opakowania kalendarzowe po 14, 28, 56, 84, 96, 100 lub 112 tabletek powlekanych.
English. - Today, Parliament voted on its calendar for 2012 and 2013.
na piśmie - Dzisiaj Parlament głosował nad swoim kalendarzem na lata 2012 i 2013.
EnglishIn the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
W zaproponowanym kalendarzu jest odniesienie do terminu wyborów w 2009 r.
EnglishMark your calendar with the stickers provided to remind you of the date for your next dose.
Wkleić nalepki do kalendarza, aby pamiętać o dacie przyjęcia następnej dawki leku.
EnglishInstead, consult your calendar and find out when your next scheduled dose is:
W takiej sytuacji należy sprawdzić kiedy wypada kolejne planowe przyjęcie następnej dawki:
EnglishPlanning when to take Bondenza with peel-off stickers for your personal calendar 1.
Jak zaplanować przyjmowanie leku Bondenza za pomocą zdzieranych nalepek w osobistym kalendarzu.
EnglishThis directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.
Dyrektywa ta ujednolica termin przechodzenia na czas letni w UE.
English. - I am generally in favour of what is proposed for the 2009 calendar of part-sessions.
na piśmie. - Jestem zasadniczo za proponowanym kalendarzem sesji na rok 2009.
EnglishDate picker allows you to choose a date from a calendar pop-up window.
Selektor dat pozwala wybierać daty w wyskakującym okienku kalendarza.
EnglishAluminium/ PVC blister packed in cardboard boxes (calendar).
Blistry Aluminium/ PVC pakowane w tekturowe pudełka (opakowanie kalendarzowe).
EnglishIn the current calendar year, there has as yet been no request for the mobilisation of this Fund.
W bieżącym roku kalendarzowym nie było jeszcze wniosków o uruchomienie tego Funduszu.
EnglishUse the peel-off stickers below to mark the dates on your calendar.
Należy użyć nalepek, zamieszczonych poniżej, do zaznaczenia odpowiednich dat w kalendarzu.
EnglishAB: '66 -- turn to the calendar with 1966 -- and what month?
Publiczność: 1966 ~~~ AB: '66 -- przejdź do kalendarza z 1966 -- i miesiąc?
EnglishMr President, I want to give an explanation of vote on the calendar for 2012.
Panie Przewodniczący! Pragnę wyjaśnić sposób głosowania nad kalendarzem sesji miesięcznych na rok 2012.
EnglishAs with the decision on the 2012 calendar, this is a contribution to cutting Parliament's costs.
Podobnie jak decyzja dotycząca roku 2012, oznacza to redukcję kosztów.
English10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 (10 x 14) tablets Calendar packs of 28 and 98
10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 (10 x 14) tabletek Opakowania kalendarzowe po 28 i 98
EnglishIf I understand correctly, this is about the vote on the 2012 calendar.
Jeżeli dobrze rozumiem, rzecz dotyczy głosowania w sprawie kalendarza sesji miesięcznych w 2012 roku.
EnglishIn order to stop this ridiculousness, I will take the vote on the calendar as the first vote.
Aby zakończyć tę absurdalną sytuację, zarządzę głosowanie w sprawie kalendarza sesji jako pierwsze.