"calcium carbonate" vertalen - Pools

EN

"calcium carbonate" in het Pools

EN calcium carbonate
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. scheikunde

calcium carbonate
It's not different, it's the same stuff: calcium carbonate, calcium carbonate.
Węglan wapnia, węglan wapnia.
When you evaporate seawater, the first thing to crystallize out is calcium carbonate.
Kiedy odparowujesz wodę morską, pierwszym osadem będzie węglan wapnia.
And I said, that's what this is; this is calcium carbonate.
A ja odparłam: to jest właśnie to, węglan wapnia.
calcium carbonate

Vergelijkbare vertalingen voor "calcium carbonate" in Pools

calcium zelfstandig naamwoord
carbonate zelfstandig naamwoord
to carbonate werkwoord
carbon zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "calcium carbonate" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis abalone shell is a biocomposite material that's 98 percent by mass calcium carbonate and two percent by mass protein.
To materiał biokompozytowy sładający się w 98% z węglanu wapnia oraz w 2% z białka.
Englishmg of calcium lactate gluconate and 1750 mg of calcium carbonate (equivalent to 1000 mg or 25 mmol of calcium).
mg wapnia laktoglukonianu i 1750 mg wapnia węglanu (równoważne 1000 mg lub 25 mmol jonów wapnia)
Englishmg of calcium lactate gluconate and 875 mg of calcium carbonate (equivalent to 500 mg or 12.5 mmol of calcium).
mg wapnia laktoglukonianu i 875 mg wapnia węglanu (równoważne 500 mg lub 12, 5 mmol jonów wapnia)
EnglishSolvent Calcium carbonate Xanthan gum Sterile water
Rozpuszczalnik Wapnia węglan Guma ksantanowa Woda jałowa
EnglishCalcium carbonate Microcrystalline cellulose Lactose monohydrate Croscarmellose sodium Polysorbate 80 Hyprolose Magnesium stearate
Płeć: stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów różnią się u kobiet i u mężczyzn (u
EnglishCo-administration of calcium carbonate (single 1500 mg dose) did not alter the pharmacokinetics of cinacalcet.
Jednoczesne podawanie węglanu wapnia (pojedyncza dawka1500 mg) nie miało wpływu na farmakokinetykę cynakalcetu.
EnglishAnd they can pull calcium out of the environment, put down a layer of calcium and then carbonate, calcium and carbonate.
I są w stanie pobierać wapń z otoczenia tworząc najpierw warstwę wapnia, potem węglanów, znowu wapnia, i znowu węglanów.
EnglishCalcium carbonate Microcrystalline cellulose Lactose monohydrate Croscarmellose sodium Polysorbate 80 Hyprolose Magnesium stearate
Wapnia węglan Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Sodu kroskarmeloza Polisorbat 80 Hyproloza Magnezu stearynian
EnglishBecause the lowly abalone is able to lay down the calcium carbonate crystals in layers, making this beautiful, iridescent mother of pearl.
Ponieważ malutki uchowiec potrafi warstwami układać kryształy węglanu wapnia, tworząc tą piękną, mieniącą się barwami masę perłową.
EnglishAnd that builds up on the evaporators -- and that's what that image on the left is -- gradually getting encrusted with the calcium carbonate.
Gromadzi się on na parownikach -- co możecie zobaczyć na zdjęciu po lewej -- i stopniowo zamienia się z skorupę z węglanu wapnia.
EnglishIn a clinical trial of one-year duration, Renagel had no adverse effect on bone turnover or mineralisation compared to calcium carbonate.
W badaniu klinicznym prowadzonym przez rok produkt leczniczy Renagel nie wywierał żadnego niekorzystnego wpływu na obrót kostny ani mineralizację kości w porównaniu z węglanem wapnia.
EnglishConcurrent administration of either calcium carbonate or aluminium and magnesium-hydroxide containing antacids do not affect the systemic exposure of raloxifene.
Jednoczesne podawanie leków zoboj tniaj cych, zawieraj cych w glan wapnia, wodorotlenek glinu lub wodorotlenek magnezu nie wpływa na działanie raloksyfenu na organizm.
EnglishCalcium Sandoz contains two calcium salts, calcium lactate gluconate and calcium carbonate, which readily dissolve in water to make the active ionised form of calcium freely usable.
Preparat Calcium- Sandoz zawiera dwie sole wapnia: wapnia węglan i wapnia laktoglukonian, które rozpuszczając się w wodzie tworzą aktywną zjonizowaną formę łatwo przyswajalnego wapnia.