"calcium" vertalen - Pools

EN

"calcium" in het Pools

EN calcium
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. geneeskunde

calcium
volume_up
wapno {o} [spreek.]
However, do not take Ciprofloxacin Bayer suspension with dairy products such as milk or yoghurt or with fortified fruit-juice (e.g. calcium-fortified orange-juice).
Jednakże, nie należy przyjmować Ciprofloxacin Bayer z produktami mlecznymi, takimi jak mleko czy jogurt lub ze wzbogaconymi sokami (np. sokami wzbogaconymi w wapno).

2. ander

calcium
Elemental calcium should be given as a supplement in case of hypocalcaemia.
W przypadku hipokalcemii należy podawać wapń cząsteczkowy.
Bondronat should not be mixed with calcium containing solutions
Preparatu Bondronat nie należy mieszać z roztworami zawierającymi wapń.
Bondronat should not be mixed with calcium containing solutions
Nie należy mieszać preparatu Bondronat z roztworami zawierającymi wapń.

Synoniemen (Engels) voor "calcium":

calcium

Voorbeeldzinnen voor "calcium" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
EnglishSucrose, calcium chloride dihydrate, L-histidine, polysorbate 80, sodium chloride.
Sacharoza, wapnia chlorek dwuwodny, L- histydyna, pPolisorbat 80, sodu chlorek.
EnglishIf necessary, the calcium dose should be reduced or therapy should be discontinued.
Jeśli okaże się to konieczne, należy zmniejszyć dawkę wapnia lub zaprzestać jego
EnglishPowder Glycine Sodium chloride Calcium chloride Histidine Polysorbate 80 Sucrose
Proszek Glicyna Sodu chlorek Wapnia chlorek Histydyna Polisorbat 80 Sacharoza
EnglishAll patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.
Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.
EnglishPowder Sucrose Calcium chloride dihydrate L-Histidine Polysorbate 80 Sodium chloride
Proszek Sacharoza Wapnia chlorek dwuwodny L- histydyna Polisorbat 80 Sodu chlorek
EnglishOsteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
EnglishGlycine, sodium chloride, calcium chloride, histidine, polysorbate 80, sucrose.
Glicyna, sodu chlorek, wapnia chlorek, histydyna, polisorbat 80, sacharoza.
EnglishThe other ingredients are mannitol (E421), calcium hydrogen phosphate anhydrous,
Inne składniki to: mannitol (E421), bezwodny fosforan wapnia, krospowidon typu A, kwas
EnglishCalcium silicate, Crospovidone, Magnesium stearate, Indigo carmine (E132) as powder.
Krzemian wapnia, Krospowidon, Stearynian magnezu, Indygokarmin (E132) jako proszek.
EnglishThis depolarises the beta cell and leads to an opening of the calcium channels.
Powoduje to depolaryzację błony komórek beta i prowadzi do otwarcia kanałów wapniowych.
Englishfilm-coated tablet contains 10 mg atorvastatin (as calcium salt trihydrate).
tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej)
Englishfilm-coated tablet contains 20 mg atorvastatin (as calcium salt trihydrate).
tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej)
EnglishThe other ingredients are ammonio methacrylate copolymer type B, calcium hydrogen
Inne składniki leku to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), wapnia wodorofosforan
EnglishCalcium Sandoz effervescent tablets should be kept out of the reach of children.
Calcium- Sandoz, tabletki musujące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
EnglishDuring concomitant use, it may be necessary to increase the dose of Calcium Sandoz.
Podczas jednoczesnego stosowania może być konieczne zwiększenie dawki Calcium- Sandoz.
Englishsolutions containing calcium such as Hartmann's and Ringer's solutions.
z roztworami zawierającymi jony wapnia, takimi jak roztwór Hartmanna lub Ringera;
EnglishYour doctor may advise you to take FORSTEO with calcium and vitamin D.
Lekarz może zalecić stosowanie preparatów wapnia i witaminy D z lekiem FORSTEO.
EnglishThe other ingredients are calcium stearate and colloidal anhydrous silica.
Inne składniki leku to magnezu stearynian i krzemionka koloidalna bezwodna.
EnglishA ll women were given calcium (400-500 mg) and vitamin D (400 IU) supplements.
Wszystkie kobiety otrzymywały suplementację wapnia (400- 500 mg) i witaminy D (400 j. m.).