"body weight" vertalen - Pools

EN

"body weight" in het Pools

EN body weight
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

body weight
Low body weight Patients with body weight < 50 kg are at increased risk of bleeding.
Mała masa ciała Pacjenci z masą ciała < 50 kg są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia.
ut Body weight - Plasma clearance of fondaparinux increases with body weight (9 % increase per 10 kg).
Masa ciała - Klirens osocza fondaparynuksu zwiększa się wraz z masą ciała (9 % zwiększenie na icz
Body weight - Plasma clearance of fondaparinux increases with body weight (9 % increase per 10 kg). du
Masa ciała - Klirens osocza fondaparynuksu zwiększa się wraz z masą ciała (9 % zwiększenie na icz

Vergelijkbare vertalingen voor "body weight" in Pools

body zelfstandig naamwoord
weight zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "body weight" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishDystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg body weight) tested in rats.
Trudne porody występowały po podaniu szczurom najniższej dawki (0, 01 mg/ kg mc.).
EnglishThe recommended dose for adults is 0.1 mmol per kilogram body weight (mmol/ kg BW).
Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 0, 1 mmol na kg masy ciała (mmol/ kg mc.).
EnglishIn rats, decreased body weight gain of the offspring during lactation was observed.
Obserwowano zmniejszanie masy ciała u potomstwa w trakcie laktacji u szczurów.
EnglishAge and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.
Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.
Englishmg meloxicam/ kg body weight once daily (1 chewable tablet per 25 kg body weight).
0, 1 mg meloksykamu / kg masy ciała jeden raz dziennie (1 tabletka na 25 kg m. c.).
EnglishSingle intravenous injection at a dosage of 0.6 mg meloxicam/ kg body weight (i. e.
Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne w dawce 0. 6 mg meloksykamu/ kg masy ciała (t. j.
EnglishGender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała.
EnglishThe recommended dose of Cerezyme is 60 units/ kg body weight given once every 2 weeks.
Zalecana dawka leku Cerezyme to 60 jednostek/ kg mc. podawana raz na 2 tygodnie.
EnglishTherefore, EXUBERA should be used with caution in patients of low body weight.
Stosowanie preparatu EXUBERA u pacjentów wymagających dostosowania dawki go
EnglishA PhotoBarr 15 mg vial will be needed for every additional 7.5 kg body weight.
Produkt PhotoBarr 15 mg podaje się w dawce jedna fiolka na każde dodatkowe 7, 5 kg mc.
Englishra Gender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała. cz
EnglishGender - No gender differences were observed after adjustment for body weight. ro
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała. cz
EnglishThe dose for children aged three to 13 years depends on their body weight.
Dawka leku dla dzieci w wieku od trzech lat do 13 roku życia zależy od masy ciała.
EnglishDo not use in dogs less than 6 weeks of age or less than 4 kg body weight.
Nie stosować u psów w wieku poniżej 6 tygodni i u psów o masie ciała poniżej 4 kg.
EnglishSingle subcutaneous injection at a dosage of 0.5 mg meloxicam/ kg body weight (i. e.
Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dawce 0, 5 mg meloksykamu/ kg masy ciała (t. j.
Englishris Gender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała. wo
EnglishGender - No gender differences were observed after adjustment for body weight. ici
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała. eg
EnglishThe dose for children and adolescents is based on body weight in kilograms.
Podawana dawka zależy od masy ciała dziecka lub nastolatka, wyrażonej w kilogramach.
EnglishMBq [ 90Y]- radiolabelled Zevalin per kg body weight up to a maximum of 1200 MBq.
znakowanego radioizotopem [ 90Y ] na kilogram masy ciała, do maksymalnej dawki 1200 MBq.
EnglishThe most pronounced increases were observed in patients of low body weight (< 30 kg).
Ten efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).