"blocker" vertalen - Pools

EN

"blocker" in het Pools

EN blocker
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. IT

blocker
It is an N-type calcium channel blocker (NCCB).
Jest to bloker kanału wapniowego typu N (NCCB).
LUMIGAN used on its own has been compared with timolol (a beta-blocker used to treat glaucoma) in two 12-month studies involving a total of 1,198 patients.
Preparat LUMIGAN stosowany w monoterapii porównano z tymololem (beta- bloker stosowany w leczeniu jaskry) w dwóch 12- miesięcznych badaniach z udziałem łącznie 1198 pacjentów.
blocker (ook: lock)

Synoniemen (Engels) voor "blocker":

blocker

Voorbeeldzinnen voor "blocker" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
EnglishThe combination of losartan with a beta-blocker should be used with caution”.
Należy zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu losartanu i beta- blokera ”.
EnglishTimolol is a beta-blocker that works by reducing the production of fluid within the eye.
Tymolol jest beta- blokerem, który zmniejsza wytwarzanie cieczy wodnistej w oku.
EnglishTimolol is a beta-blocker that has been commonly used to treat glaucoma since the 1970s.
Tymolol jest beta - blokerem powszechnie stosowanym w leczeniu jaskry od lat 70.
EnglishDegarelix is a synthetic hormone blocker used in the treatment of prostate cancer.
Degareliks jest syntetycznym blokerem hormonu, stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego.
EnglishTimolol is a beta-blocker that works by reducing the production of fluid within the eye.
Timolol jest beta- blokerem, który zmniejsza ilość wytwarzanej cieczy wodnistej wewnątrz oka.
EnglishAmlodipine Amlodipine is a dihydropyridine-type calcium channel blocker.
Amlodypina Amlodypina jest lekiem blokującym kanały wapniowe, będącym pochodną dihydropirydyny.
Englishwhether treatment with a TNF blocker is appropriate for you. uc
omówić z lekarzem, czy stosowanie leku blokującego TNF jest dla niego odpowiednie. t le
EnglishTo allow pop-ups, just click Toolbar's Pop-up blocker button.
Ikona przycisku powinna zmienić się z zablokowanych wyskakujących okienek na odblokowane.
EnglishThe combination of losartan with a beta-blocker should be used with caution (see section 5.1).
Skojarzone leczenie losartanem i beta- adrenolitykami należy stosować ostrożnie (patrz punkt 5. 1).
EnglishYou can allow all pop-ups by disabling the pop-up blocker.
Możesz zezwolić na pokazywanie wszystkich wyskakujących okienek, wyłączając funkcję ich blokowania.
EnglishGANFORT contains a combination of two substances, a beta-blocker (timolol) and a prostamide (bimatoprost).
GANFORT zawiera kombinację dwóch substancji, beta- blokera (tymolol) oraz prostamidu (bimaprost).
Englishwhether treatment with a TNF blocker is appropriate for you. uc
Stosowanie leku Trudexa z innymi lekami uk
EnglishYour network administrator might configure the pop-up blocker for you, in which case you can't change this setting yourself.
Administrator sieci mógł dla Ciebie skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek.
EnglishTimolol is a beta blocker which works by reducing the production of fluid within the eye.
Tymolol jest lekiem blokujący receptory beta- adrenergiczne, który działa poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w oku.
EnglishIf you have COPD, or are a heavy smoker, you should discuss with your doctor whether treatment with a TNF blocker is appropriate for you. t uc
omówić z lekarzem, czy stosowanie leku blokującego TNF jest dla niego odpowiednie. t le
EnglishAmlodipine is a calcium channel blocker.
Amlodypina jest blokerem kanału wapniowego.
EnglishTherapeutic indications Symptomatic treatment of chronic stable angina pectoris as monotherapy or in combination with a beta-blocker.
Leczenie objawowe przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej w monoterapii lub w skojarzeniu z lekiem beta- adrenolitycznym.
EnglishIn the phase 3 clinical trial, Efient was administered without regard to co-administration of a proton pump inhibitor or H2 blocker.
W badaniu 3 fazy Efient podawano niezależnie od jednoczesnego leczenia inhibitorami pompy protonowej lub antagonistami receptora H2.
EnglishA type of medicine called an alpha blocker is sometimes used to treat high blood pressure and enlarged prostate.
Czasami leki zwane lekami blokującymi receptory α- adrenergiczne są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i przerostu gruczołu krokowego.