EN blast
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

blast (ook: puff, rush)
The blast is so strong it can even break your limbs, even if you're not hit.
Podmuch jest tak silny, że może połamać kończyny, nawet, gdy nie zostanie się trafionym odłamkiem.
blast (ook: draft)

Voorbeeldzinnen voor "blast" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo they're building very large blast furnaces to try to deal with the demand for steel in China.
Budują olbrzymie piece hutnicze by sprostać zapotrzebowaniu na stal w Chinach.
EnglishI'd jump behind the wheel and take the new model around the driveway, and it was a blast.
Wskakiwałem za kółko i jeździłem nowiutkim modelem po podjeździe i to była świetna zabawa.
EnglishBy the breath of God they perish, And by the blast of his anger are they consumed.
Bo tchnieniem Bożem giną, a od ducha gniewu jego niszczeją.
EnglishWe believe that the blast was right outside the gate of Taji, we're heading to that location now.
Wierzymy, że wybuch miał miał miejsce poza wjazdem do Taji jedziemy w tamtym kierunku.
EnglishClinical trials in Lymphoid Blast Phase CML and Ph+ ALL:
Badania kliniczne w limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML i Ph+ ALL:
EnglishThe recommended dose of Glivec is 600 mg/ day for patients in blast crisis.
Zalecane dawkowanie produktu Glivec wynosi 600 mg/ dobę u pacjentów w przebiegu przełomu blastycznego.
EnglishEfficacy data in patients with CML in blast crisis are not available.
Nie są dostępne dane dotyczące skuteczności stosowania u pacjentów z CML w przełomie blastycznym.
Englishpatients with myeloid blast crisis were enrolled.
Do badania włączono 260 pacjentów z mieloidalnym przełomem blastycznym.
EnglishOur soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
Nasi żołnierze giną od bomb podkładanych przez Talibów, ponieważ nie stać nas na zakup pojazdów odpornych na eksplozję.
EnglishAnd we did, we made a movie, which had to be the worst movie ever made in the history of movie making, but it was a blast.
Pojechaliśmy i nakręciliśmy ten film, chyba najgorszy w historii kina.
EnglishSo this is three of the visible blast furnaces within that shot.
W tym ujęciu widzimy trzy piece hutnicze.
EnglishShoot and blast with all your strength for our nation.
Wybuch i ogień, musimy walczyć dla naszego miasta!
EnglishThe next section here, I'm going to just blast through this, because we could do a whole TEDTalk on the next several slides.
Szybko przejdę przez następny dział, bo na kilka następnych slajdów można by poświęcić cały wykład.
EnglishAccelerated phase CML and blast crisis and Ph+
CML w fazie akceleracji i przełomu blastycznego i
EnglishShoot and blast with all your strength for our nation.
EnglishShe's only two years old, and she's having a blast.
Ma tylko 2 latka, ale bawi się świetnie.
EnglishThen the channels of waters appeared, And the foundations of the world were laid bare, At thy rebuke, O Jehovah, At the blast of the breath of thy nostrils.
Wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, a błyskawicami gęstemi rozgromił ich.
EnglishAnd with the blast of thy nostrils the waters were piled up, The floods stood upright as a heap; The deeps were congealed in the heart of the sea.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
English. ~~~ It's been a blast, hasn't it?
EnglishThere is no information available on its effectiveness in patients whose disease is in ‘ blast crisis’ (another phase of CML).
Nie są dostępne informacje na temat skuteczności preparatu u pacjentów, których choroba jest w fazie „ kryzysu blastycznego ” (inna faza CML).