"bisexual" vertalen - Pools

EN

"bisexual" in het Pools

EN

bisexual {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Synoniemen (Engels) voor "bisexual":

bisexual

Voorbeeldzinnen voor "bisexual" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI therefore say that lesbian, gay and bisexual rights are non-negotiable.
Dlatego też mówię, że prawa lesbijek, gejów i biseksualistów nie podlegają negocjacjom.
EnglishHe was, as you said, a human rights defender and he defended the rights of lesbian, gay and bisexual people.
Jak Pan powiedział, był on obrońcą praw człowieka, który bronił praw lesbijek, gejów i biseksualistów.
EnglishJust recently, on 17 May, we expressed our solidarity with transsexual, bisexual and gay people.
Dość niedawno, w dniu 17 maja, wyraziliśmy naszą solidarność z transseksualistami, biseksualistami i homoseksualistami.
EnglishDavid Kato worked in his home country of Uganda to defend the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people.
David Kato działał w ojczystej Ugandzie na rzecz poszanowania praw człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych.
EnglishWe know them as the "make love, not war" apes since they have frequent, promiscuous and bisexual sex to manage conflict and solve social issues.
Żyją pod hasłem "Kochaj a nie walcz", utrzymują częste kontakty płciowe, nawet biseksualne by zażegnać konflikty i rozwiązać problemy.
EnglishThis proposed law includes provisions to punish those alleged to be lesbian, gay or bisexual with life imprisonment and even the death penalty.
Proponowana ustawa zawiera przepisy o karaniu tych, którym zarzuca się, że są lesbijkami, gejami lub biseksualistami, a nawet o karze śmierci.
EnglishThe toolkit enables the EU's External Action Service to work for the fundamental rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people.
Zestaw ten umożliwia Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych pracę na rzecz praw podstawowych osób homoseksualnych obojga płci, biseksualnych i transpłciowych.
EnglishColleagues have also mentioned the need to address the rights of women, of children and of lesbian, gay, transgender and bisexual people.
Koleżanki i koledzy wspomnieli również o potrzebie zajęcia się prawami kobiet, dzieci oraz osób obojga płci o orientacji homoseksualnej, transseksualnej i biseksualnej.
EnglishWe have agreements with countries such as the African, Caribbean and Pacific countries where the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people are criminalised.
Mamy umowy na przykład z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, gdzie prawa osób homoseksualnych obu płci, biseksualnych i transpłciowych uznaje się za niezgodne z prawem.