"without" in het Nederlands

EN

"without" - vertaling Nederlands

NL

EN without
volume_up
{bijwoord}

without
Some of us warned that that was the case, but obviously without success.
Sommigen van ons hebben er voor gewaarschuwd, maar overduidelijk zonder succes.
But the process itself is without purpose, without foresight, without design.
Maar het proces zelf is zonder doel, zonder planning, zonder design.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Geen enkele institutie kan zonder kritiek, zonder constructieve kritiek.
without
Without debate we do not have a democracy and, without debate, we do not get closer to the truth.
Zonder debat geen democratie en zonder te debatteren komen we niet dichter bij de waarheid.
I therefore urge you to learn from each other without the need to harmonise.
Dus, beste collega's, laat ons alstublieft van mekaar leren zonder te harmoniseren.
Nevertheless, I shall do my best to make up for the delay, without going too fast.
Niettemin zal ik mijn best doen om de vertraging in te halen, maar zonder te haasten.
without
without
without

Voorbeeldzinnen voor "without" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt obviously goes without saying that arms policy is an intergovernmental matter.
Het bewapeningsbeleid is vanzelfsprekend een intergouvernementele aangelegenheid.
EnglishThose who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
Als iemand in mensen handelt, moet die streng en meedogenloos worden gestraft.
EnglishThey can institute a policy of prompt payment without the need for EU legislation.
Zij hebben geen EUregelgeving nodig om hun betalingen onmiddellijk uit te voeren.
EnglishI see this as a disgrace and as a situation that we should rectify without delay.
Ik vind dat een schande en ik vind dat we dat zo snel mogelijk zouden moeten doen.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
Het spreekt vanzelf dat deze gelden zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald.
EnglishMadam President, without intending to do so, this report raises two problems.
Mevrouw de Voorzitter, dit verslag brengt ongewild twee problemen aan het licht.
EnglishIn fact, in my opinion, the Union should sign up to that Convention without delay.
Ik vind trouwens ook dat de Unie zo snel mogelijk toe moet treden tot dat Verdrag.
EnglishBulgaria and Romania should now address all outstanding problems without delay.
Bulgarije en Roemenië moeten nu onmiddellijk alle overgebleven problemen aanpakken.
EnglishThey carry out this work, and without legislation they have no leg to stand on.
Die doen dat werk, en die hebben geen been om op te staan als er geen wetgeving is.
EnglishSo let me say that self-confidence is what we should have – but without being cocky.
Daarom zou ik willen zeggen dat wij zelfbewust moeten zijn, maar niet overmoedig.
EnglishDemocracy and freedom are the pillars without which no improvement is sustainable.
Democratie en vrijheid vormen de drijvende kracht onder een ontwikkeling ten goede.
EnglishIt goes without saying that I make no comment on the background to the case.
Het spreekt voor zich dat ik me niet uitspreek over de achtergrond van de zaak.
EnglishNow Europeans are obviously not so well behaved that they can manage without checks.
De mens is blijkbaar ook in Europa niet zo edel dat hij geen controle nodig heeft.
EnglishIt goes without saying that our first priority post Copenhagen is enlargement.
Na Kopenhagen betreft de eerste groep - hoe kan het anders - de uitbreiding.
EnglishNanotechnologies are without doubt of great significance for the future of mankind.
Nanotechnologieën zijn absoluut van zeer groot belang voor de toekomst van de mens.
EnglishThe transfers take place without documentation and can therefore never be traced.
De overboekingen worden niet gedocumenteerd en zijn daarom nooit meer te achterhalen.
EnglishWithout this, there is a further risk that civil war will break out again.
Als dan niet gebeurt, is een weer oplaaien van de burgeroorlog niet uitgesloten.
EnglishThis urgency does not, however, mean that we should send money without discretion.
Deze noodzaak betekent echter niet dat er onoordeelkundig geld moet worden gezonden.
EnglishIt is not because I believe this proposal is without dangers and difficulties.
Het is niet omdat ik denk dat er aan dit voorstel geen risico's of problemen kleven.
EnglishThe timeliness and the detail of our communication are without comparison.
De actualiteit en gedetailleerdheid van onze communicatie kent zijn gelijke niet.