"which one's" in het Nederlands

EN

"which one's" - vertaling Nederlands

EN which one's
volume_up
{voornaamwoord}

which one's (ook: whose)
which one's
volume_up
wiens {vnw.}
which one's
volume_up
wier {vnw.}
which one's
which one's

Vergelijkbare vertalingen voor "which one's" in Nederlands

which voornaamwoord
to which
Dutch
one zelfstandig naamwoord
one telwoord
Dutch
one voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "which one's" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd depending on which one weighs which amount, they'll fall different directions.
Afhankelijk van hoeveel elk weegt, vallen ze in verschillende richtingen.
EnglishIt can, nonetheless, be a painful process to give up dossiers on which one has been working.
Zaken opgeven waarmee men zich heeft beziggehouden, is af en toe een pijnlijk proces.
EnglishIf you want me to specify which one by one I can do it today or tomorrow as you wish.
Als u wilt dat ik ze een voor een opnoem, kan dat vandaag of morgen, wat u het liefste hebt.
EnglishOr, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
Of, als je moest kiezen tussen de laatste twee, welke zou je kiezen?
EnglishAnd Bumpo's is the... well, you can probably figure out which one Bumpo is.
En Bumpo is de... goed, ik denk dat je wel kan zien wie Bumpo is.
EnglishThis is important and these are aspects which one would expect from a Summit.
Dat is belangrijk, dat zijn zaken die je van een top verwacht.
EnglishIt has always enjoyed a flourishing culture, much of which one can sense there even today.
Het is altijd een bloeiende cultuur geweest en veel daarvan is vandaag de dag nog zichtbaar.
EnglishFor those reasons and many others, for which one minute is not enough...
Om die redenen en om nog talrijke andere redenen die ik in een minuut spreektijd niet kan.....
EnglishWill he investigate and establish which one of the two possible explanations is the true one?
Zal hij een onderzoek instellen en bepalen welke van de twee mogelijke verklaringen de juiste is?
EnglishThink of a world in which one company provided every service.
Stelt u zich een wereld voor waar één bedrijf alle diensten leverde.
EnglishWe don't tell you which one's which, and we say, please type both.
We vertellen je niet welk dat is. ~~~ Typ ze dus maar allebei.
EnglishSo, I'm just, like -- they're all looking at me like 'which one of these is not like the other,' you know?
Dus ik doe van -- En zij doen van: welke van deze twee hoort er niet bij?
EnglishAnd yet another moon there -- I don't even know which one it is.
En nog een andere maan hier -- Ik weet zelfs niet welke het is.
EnglishI have here a copy of a letter which one of the witnesses sent.
Ik heb hier een afschrift van een brief van een van de getuigen.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Maar drugs zijn geen onontkoombare noodlottigheid.
EnglishYou are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
U beloont de productie van overtollige embryo's die bij wijze van spreken op de vuilnishoop belanden.
EnglishResponsibility means being prepared to answer for those things for which one is individually accountable.
Verantwoordelijkheid betekent instaan voor iets dat iemand persoonlijk aangerekend kan worden.
EnglishGive us some examples - I got two, of which one was very general and the other already known to us.
We hebben de Raad om voorbeelden van die doelstellingen gevraagd, maar zijn antwoord was vergelijkbaar.
EnglishGuess which one is a JPL employee in the heart of this crowd.
U mag raden wie van dit gezelschap bij het JPL werkt.
EnglishWhich one of these people has done more for the environment?
Wie van deze mensen heeft meer gedaan voor het milieu?