"whether you like it or not" in het Nederlands

EN

"whether you like it or not" - vertaling Nederlands

EN whether you like it or not
volume_up

whether you like it or not
Fashion, whether you like it or not, helps you project who you are to the world.
Met mode, of je het nu leuk vindt of niet, kun je de wereld laten zien wie je bent.
Of je het nu leuk vindt of niet.

Vergelijkbare vertalingen voor "whether you like it or not" in Nederlands

whether voegwoord
to you voornaamwoord
you voornaamwoord
like zelfstandig naamwoord
like bijvoeglijk naamwoord
like bijwoord
like voorzetsel
like voegwoord
to like werkwoord
IT zelfstandig naamwoord
Dutch
it bijwoord
it voornaamwoord
Dutch
to it bijwoord
or voegwoord
not bijwoord

Voorbeeldzinnen voor "whether you like it or not" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhether you like it or not, that is very simple, clear economic logic.
Dat is duidelijke en eenvoudige economische logica, hoe je het ook wendt of keert.
EnglishWhether you like it or not, the only text on the table is that adopted by the Convention.
Of u het nu leuk vindt of niet, de enige tekst die vandaag op tafel ligt is die van de Conventie.
EnglishAnd you are going to hear the word of God whether you like it or not!
En je zult het woord van God horen of je nu wilt of niet!
EnglishWhether you like it or not, the ECB's objective is price stability.
De doelstelling van de ECB is nu eenmaal prijsstabiliteit.
EnglishI'm a part of this, whether you like it or not.
Luister, Bruce... ik doe mee, of je wilt of niet.
EnglishWhether you like it or not, that is the reality!
Dan kan men leuk vinden of niet, het is gewoon de realiteit.
EnglishNevertheless, the dismantling of public companies is continuing, which means, whether you like it or not, the winding up of public services.
Toch gaat men door met de ontmanteling van overheidsbedrijven, hetgeen betekent - of wij het nu willen of niet - dat de publieke diensten om zeep worden gebracht.
EnglishYou're going down into our lobby, go through the lobby with our own little dangly bits, whether you like them or not, up through the stair that leads you into the auditorium.
Je gaat de hal binnen, de hal met onze hangende elementen - of je ze nou mooi vindt of niet - de trap op die naar het auditorium leidt.
EnglishSome people relate it as the shape of a lady but, whether you like it or not, it's been so for more than 400 years, unlike modern stuff that easily looks dated.
Sommige mensen beschrijven ze als de vorm van een dame. ~~~ Of je ze mooi vindt of niet, ze ziet er al meer dan 400 jaar zo uit, anders dan moderne spullen die er snel gedateerd uitzien.
EnglishYour sabre-rattling fools no one because, as you know perfectly well, whether you like it or not, you need Austria in order to reform the Treaties and harmonise savings tax.
Niemand trapt in die opschepperij van u, omdat u heel goed weet dat u, of u nu wilt of niet, Oostenrijk nodig heeft om de Verdragen en de belasting op spaargelden te hervormen.
EnglishFirstly, because the European Commission had the courage to tackle head on a considerable and practical problem which, whether you like it or not, must be resolved.
Ten eerste omdat de Commissie de moed heeft bezeten om een ernstig praktisch probleem waarvoor, of men dit nu wil of niet, een oplossing moet worden gevonden, rechtstreeks aan te pakken.