"wherever" in het Nederlands

EN

"wherever" - vertaling Nederlands

EN wherever
volume_up
{bijwoord}

wherever
They hold them in the forged passport section or wherever and they send them home.
Eerst worden de Grieken vastgehouden op de afdeling valse paspoorten, of waar dan ook, en daarna worden ze teruggestuurd.
Human life is precious and the death of innocent civilians, wherever it occurs, is simply not acceptable.
Het menselijk leven is kostbaar en wij mogen de dood van onschuldige burgers, waar dan ook, gewoonweg niet accepteren.
We demand various criteria of the countries which will accede and of other countries, wherever they may be.
Wij leggen de kandidaat-landen - en andere landen, waar dan ook - allerlei criteria op.

Synoniemen (Engels) voor "wherever":

wherever

Voorbeeldzinnen voor "wherever" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWherever such a policy has been applied, the people have ultimately paid the price.
Waar dit beleid ook werd gevolgd, het volk was altijd het kind van de rekening.
EnglishWe share one paramount objective: the eradication of poverty wherever it is found.
We delen één hoofddoelstelling: armoede overal waar ze voorkomt uitbannen.
EnglishWherever possible, action should be based exclusively on scientific evidence.
Waar mogelijk moet ons optreden uitsluitend gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs.
EnglishOnce in, those inspectors must be allowed to go wherever they want, whenever they want.
Deze inspecteurs moeten overal heen kunnen gaan, wanneer zij dat maar willen.
EnglishYou can find these kinds of things wherever you look, once you learn how to look for them.
Je kunt deze dingen vinden waar je maar kijkt, als je weet waarop je moet letten.
EnglishHis aim is to give scope for rapid commercial use wherever possible.
Het doel daarvan is overal ruimte te bieden aan snelle commerciële toepassingen.
EnglishNormally, Mr President, people eat wherever they happen to get hungry.
Normaal gesproken, mijnheer de Voorzitter, wordt er gegeten waar men honger heeft.
EnglishOn average, there's one within 20 to 30 miles of wherever you are in the United States.
Gemiddeld is er één elke 30 tot 50 kilometer waar je ook bent in de Verenigde Staten.
EnglishI would add that I will not hesitate to use this tool wherever it is necessary.
Ik wil daaraan toevoegen dat ik niet zal aarzelen om dit instrument waar nodig te gebruiken.
English(Laughter) If we're being strict about it, wherever he went, he was four that year.
(Gelach) Om precies te zijn: waar hij ook ging, hij was vier dat jaar.
EnglishApplications should be dealt with correctly and uniformly wherever they are submitted.
Een aanvraag dient overal even correct en eenvormig behandeld te worden.
EnglishThis is a problem that must, of course, be dealt with wherever in the Union it occurs.
Overal waar dit probleem zich in de Unie voordoet, moet het zonder meer aangepakt worden.
EnglishIt must be combated by every means available wherever it arises.
Overal waar zij de kop opsteken, moeten zij met alle middelen worden bestreden.
EnglishWherever I go, there's only hunger and warfare...... and ominous shadows.
Overal waar ik kom is er honger en oorlog.... en dreigende schaduwen.
EnglishWe join in the condemnation of dictatorship wherever it may be found.
Wij doen mee aan de veroordeling van elke dictatuur, waar ook ter wereld.
EnglishIt could take place at the committee chairmen's meeting, or wherever you wish.
In de Conferentie van commissievoorzitters, of waar u maar wilt.
EnglishThis is a mighty industry, and it creates instability and violence wherever it goes.
Dit is een machtige bedrijfstak, die instabiliteit en geweld veroorzaakt, waar ze ook heengaat.
EnglishFirstly, we must resist the pressure for a narrow round of debate, wherever that comes from.
Ten eerste moeten we weerstand bieden aan krachten die ijveren voor een beperkte ronde.
EnglishThis House always condemns executions, wherever they take place.
Dit Parlement veroordeelt terechtstellingen altijd, waar ze ook plaatsvinden.
EnglishWherever possible, we are aiming at less legislation and more operational cooperation measures.
Waar mogelijk streven we naar minder regels en meer operationele samenwerkingsacties.