"wherein" in het Nederlands

EN

"wherein" - vertaling Nederlands

EN wherein
volume_up
{bijwoord}

wherein (ook: in which, upon which)
wherein (ook: in which)
The Commission is doing its best, I know, to adopt a framework wherein these programmes can be included.
Ik weet dat de Commissie haar best doet om een kader in te voeren waarin deze programma's kunnen worden opgenomen.

Voorbeeldzinnen voor "wherein" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe believe that Turkey, for its part, can contribute to the process wherein a just solution may be found,
Wij zijn van mening dat Turkije zelf kan bijdragen aan het vinden van een rechtvaardige oplossing.
EnglishRed-lining was used by banks, wherein certain sections of the city, including ours, were deemed off-limits to any sort of investment.
Rode zones werden benoemd door banken, waarbij bepaalde delen van de stad, ook die van ons, ongeschikt werden geacht voor elke vorm van investering.
EnglishHowever, we will not support the Council and Commission line wherein the main political focus will not shift at all towards the prevention of unemployment.
Daarentegen steunen wij niet de lijn van de Raad en de Commissie om de politieke focus niet op de bestrijding van de werkloosheid te leggen.
EnglishSome of us see this Parliament not as a federal assembly, but as a forum wherein the representatives of the peoples of Europe may hold the EU bureaucracy to account.
Sommigen van ons zien dit Parlement niet als een federale vergadering, maar als een forum waar de vertegenwoordigers van de Europese bevolking de Europese ambtenarij ter verantwoording roepen.
EnglishWe must not make the mistake, as we so often seem to do in this House, of believing that the only alternative to EU action is some kind of anarchy wherein no nation consults with any other.
We moeten niet, als zo vaak lijkt te gebeuren in dit Huis, weer de fout maken door een soort anarchie, zonder enig overleg tussen landen, als enige alternatief te zien voor een actie op EU-niveau.