"well" in het Nederlands

EN

"well" - vertaling Nederlands

NL
NL

EN well
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

well (ook: fount, fountain, quarry, source)
Well one obvious source is dead sharks, Dead sharks washed up.
Eén logische bron is dode haaien, die aangespoeld zijn.
I gathered the sand from the bottom of the same well.
Ik verzamelde het zand van dezelfde bron.
We gaan rechtstreeks naar de bron.
well (ook: cavity, manhole, pit, putt)
volume_up
put {de}
It cannot be based on the bottomless well principle.
Het uitgangspunt mag niet het principe van de bodemloze put zijn.
The camera's looking down at her because she's in the well.
De camera kijkt op haar neer omdat ze in de put zit.
The water in the well in our own backyard, for example, had a very high concentration of fluoride.
Het water uit de put in onze eigen achtertuin bevatte bijvoorbeeld een zeer hoge concentratie fluoride.
well (ook: inkpot, inkwell)

Voorbeeldzinnen voor "well" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt applies to the actual amounts involved, as well as to budgetary remarks, etc.
Het gaat zowel om de bedragen zelf als om de begrotingsopmerkingen en dergelijke.
EnglishThose good practices go well beyond the information and consultation of workers.
Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.
EnglishFinally, there is well and truly a crisis in terms of the EU’ s external action.
Tot slot is er de ontegenzeggelijke crisis in het buitenlands beleid van de Unie.
EnglishAs you are well aware, Commissioner, energy is very cheap in the United States.
U weet beter dan wie dan ook dat energie in de Verenigde Staten erg goedkoop is.
EnglishIn future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
Naast Rusland zal de Europese Unie ook aan Wit-Rusland en de Oekraïne grenzen.
EnglishThe House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.
De huidige Vergadering is scherpzinnig genoeg om met kennis van zaken te stemmen.
EnglishHowever, prices are being undermined from outside as well as inside the Community.
Nu worden de prijzen getorpedeerd, zowel van buitenaf als binnen de Gemeenschap.
EnglishWell, they didn't stop there -- they localized it into 18 different languages.
Maar daarmee hield het niet op. ~~~ Ze pasten het aan in 18 verschillende talen.
EnglishThat fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
Dit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
EnglishThe public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
De burger heeft al problemen met de globalisering en het verlies van identiteit.
EnglishSuch success ought to form the inspiration for continuing in other areas as well.
Dat zou een inspiratie moeten zijn om hier op andere gebieden mee door te gaan.
EnglishIn this regard we must thank the rapporteur, Mr Callanan, for a job well done.
Wat dat betreft mogen wij rapporteur Callanan dankbaar zijn voor het goede werk.
EnglishThese issues are described very well and in great detail in Mr Brok's resolution.
Deze problemen worden in de resolutie van de heer Brok zeer duidelijk beschreven.
EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Wij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
EnglishBut I think the Commission knows all this very well and I am sure it respects it.
Ik denk dat de Commissie deze voorbehouden duidelijk onderkent en zal respecteren.
EnglishI am pleased to see the Commissioner nod, and the Chairman of the Council as well.
Ik zie de commissaris tot mijn genoegen knikken en de Raadsvoorzitter eveneens.
EnglishEurope's current fundamental security structures are fulfilling their tasks well.
De huidige militaire veiligheidsorganen in Europa vervullen hun taak naar behoren.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ik bewonder de rust die de leden hebben weten te bewaren tijdens de demonstratie.
EnglishI think that the report is very well balanced, but I have some comments to make.
Naar mijn mening is het verslag zeer evenwichtig, maar ik heb toch enig commentaar.
Englishlf we don't hold back this city...... we'll have a 100 caskets to fill by morning.
Als we deze stad uit handen geven...... moeten we morgen 100 lijkkisten vullen.