"vice-versa" in het Nederlands

EN

"vice-versa" - vertaling Nederlands

NL

"vice versa" - vertaling Engels

EN vice-versa
volume_up
{bijwoord}

Technological developments influence the regulatory framework and vice versa.
Technologische ontwikkelingen zijn van invloed op het regelgevingskader en omgekeerd.
It is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Het is alleen je lichaam, en de vleugels worden deel van het lichaam en omgekeerd?
Hence the administration of this House is there to serve the delegates, and not vice versa.
Daarom is de administratie van het Parlement er voor de afgevaardigden, en niet omgekeerd.
The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.
De kleuren zijn een code voor de richting: van achter naar voren of andersom.
I have always been in favour of an economy in the service of man and not vice versa.
Ik ben altijd voorstander geweest van een economie ten dienste van de mens en niet andersom.
It is time that trade became a tool for human beings, and not vice versa.
Het is hoog tijd dat de handel een gereedschap voor de mensen wordt -- en niet andersom.
vice-versa (ook: back to front)

Vergelijkbare vertalingen voor "vice-versa" in Nederlands

vice zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "vice-versa" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou would be able to expose the auditorium to Dallas or vice versa, Dallas to the auditorium.
Het publiek zou Dallas kunnen zien, of vice versa, Dallas zou het publiek kunnen zien.
EnglishThe bosses do not do the work of the secretaries, and vice versa.
Bazen doen niet het werk van secretaresses en secretaresses niet het werk van bazen.
EnglishHowever, where there is freedom of movement, there cannot be protection, and vice versa.
Welnu, als er vrij verkeer is, is er geen bescherming en vice versa.
EnglishThis includes incest, attacks by children on their parents and vice versa.
Het gaat dan om incestgevallen, geweld van kinderen jegens ouders of van ouders jegens kinderen.
EnglishMr President, Europe has a lot to offer Turkey and vice versa.
Voorzitter, Europa heeft Turkije veel te bieden en Turkije aan Europa.
EnglishFinally, Belarus is not merely Lukashenko, or vice versa.
En tot slot is Wit-Rusland niet alleen Loekasjenko of vice versa.
EnglishNorth Pole goes to the South, South Pole goes to the North, and vice versa.
De Noordpool wordt Zuidpool en vice versa.
EnglishIt discusses all modes of transport from the European Union to these third countries and vice versa.
Alle mogelijke soorten van vervoer van de Europese Unie naar derde landen en vice-versa komen in het verslag aan bod.
EnglishA lot of people from the north said that is typical, special pleading for the south, and vice versa.
Veel mensen uit het Noorden zeiden dat het wel weer typerend was, die speciale steunverzoeken voor het Zuiden, en vice versa.
EnglishI saw China embracing the world and vice versa.
Ik zag China de wereld omarmen en vice versa.
EnglishThe Presidency consulted the Commission on the initiatives it was taking, and vice versa.
Bij initiatieven van het voorzitterschap raadpleegden wij de Commissie, bij initiatieven van de Commissie raadpleegde zij het voorzitterschap.
EnglishThe individual should be the subject of all economic processes, and the markets must serve the people, not vice-versa.
De mens moet de kern vormen van alle economische processen, de markten moeten de mens dienen - de mens niet de markten.
EnglishThe reality of the situation must not be obfuscated by transforming the victim into the aggressor and vice versa.
De werkelijkheid mag niet worden weggemoffeld door het slachtoffer als agressor en de agressor als slachtoffer te presenteren.
EnglishI have to have trust in them and vice versa.
EnglishVice versa, it is important to emphasise that the political criteria must be fulfilled in full in order for the country to be given such a date.
Het is echter belangrijk te benadrukken dat Turkije geen datum kan krijgen zolang het niet aan de politieke criteria voldoet.
EnglishLet me remind you that the European Union has always worked well when the Commission has strengthened Parliament and vice versa.
Ik wil erop wijzen dat de Europese Unie altijd profijt van situaties heeft gehad waarin de Commissie steun gaf aan het Parlement, en vice versa.
EnglishWhereas it seems that up to now the right hand has not known what the left is doing, and vice versa, and it is important to get past this stage as soon as possible.
Tot nu toe lijkt niemand te weten wie wat doet, en dat is een toestand waarin zo snel mogelijk verandering moet komen.
English.], because we actually like reading your media, rather than vice versa.
Hier presteren de Amerikanen hoogst ongebruikelijk beter dan de Britten, omdat wij wel graag jullie media lezen, maar jullie niet de onze.
EnglishThe whole animal world today lives on a stockpile of bacterial oxygen that is cycled constantly through plants and algae, and their waste is our breath, and vice versa.
De hele dierenwereld van vandaag leeft op een voorraad bacteriële zuurstof die constant wordt gerecycleerd door planten en algen.