"very proud" in het Nederlands

EN

"very proud" - vertaling Nederlands

EN very proud
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

very proud

Vergelijkbare vertalingen voor "very proud" in Nederlands

very bijvoeglijk naamwoord
proud bijvoeglijk naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "very proud" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI am very proud that this important piece of legislation comes under my competence.
Ik ben er trots op dat deze belangrijke wet binnen mijn bevoegdheid valt.
EnglishI am very proud however of the Irish agreement and the Irish contribution.
Ik ben echter erg trots op de Ierse overeenstemming en de Ierse bijdrage.
EnglishWe write our own stuff, replicate it, and are very proud of ourselves.
We schrijven onze eigen spullen, repliceren ze en zijn zeer trots op onszelf.
EnglishWe were very proud of this, particularly the title, which was "Eggbeater as Centrifuge."
We waren er erg trots op, in het bijzonder op de titel: "Eierklopper als Centrifuge."
EnglishI am very proud of the fact that Austria offers single mothers a real choice.
Ik ben er trots op dat Oostenrijk alleenstaande moeders een echte keuzemogelijkheid biedt.
EnglishI am very proud of the fact that they were in Edinburgh on the march.
Ik ben er heel trots op dat zij in Edinburgh waren om te demonstreren.
EnglishI come from a country where we are very proud of our public services.
Ik kom uit een land, waar men zeer trots is op de openbare diensten.
EnglishMr President, I am very proud to be presenting this report today.
- Mijnheer de Voorzitter, ik ben er zeer trots op dit verslag vandaag te mogen presenteren.
EnglishParliament has achieved a great deal in this debate and should be very proud of its contribution.
Het Parlement heeft veel bereikt in dit debat en het mag zeer trots zijn op zijn bijdrage.
EnglishI think that we can now be very proud that these two proposals have already become a reality.
Naar ik meen, mogen wij er trots op zijn dat deze twee voorstellen inmiddels verwezenlijkt zijn.
EnglishWe in this Parliament can feel very proud of the work we have done.
Wij mogen hier in dit Parlement dan ook bijzonder trots zijn op het werk dat wij hebben verricht.
EnglishI am therefore very proud to say that the skilled Austrian forestry workers are also prepared.....
Ik kan dan ook met grote trots zeggen dat de Oostenrijkse bosbouwarbeiders ook bereid zijn...
EnglishI am very proud of that and so are all the members of my Group and perhaps all Dutchmen too.
Die inzet waardeer ik zeer en met mij alle leden van mijn fractie en misschien ook alle Nederlanders.
EnglishI am very happy and proud of what I am doing, and it is very satisfying.
Ik ben heel gelukkig met hetgeen ik hier doe, want dat geeft mij grote voldoening en ik ben daar trots op.
EnglishThe biggest crops are cotton and tobacco, and we're very proud of our Bertie County peanut.
De voornaamste gewassen zijn er katoen en tabak, en we zijn erg trots op onze Bertie County pindanootjes.
EnglishI am very proud that we were able to bring the Council and Commission on board at that time.
Ik ben heel trots dat het ons toen gelukt is om zowel de Raad als de Commissie aan onze kant te krijgen.
EnglishWe are currently all very proud of our unprecedented readiness to make donations and provide assistance.
We zijn momenteel erg trots op de ongeëvenaarde bereidheid om geld te geven en hulp te bieden.
EnglishI am very proud of the role that we as MEPs have played in the margins of the process.
Ik ben buitengewoon trots op de rol die wij als leden van dit Parlement in de marge van het proces hebben gespeeld.
EnglishMrs Roth-Berendt was very pleased and proud of that.
Daar was mevrouw Roth-Behrendt trouwens zeer blij over en trots op.
EnglishAs an Austrian, I can say that we are very proud of what we have achieved where the environment is concerned.
Ik ben Oostenrijkse, en wij zijn zeer trots op datgene wat we op milieugebied hebben bereikt.