"very nice" in het Nederlands

EN

"very nice" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "very nice" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "very nice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey sat on the floor sewing these quilts and that was a very nice experience.
Ze zaten op de grond die dekens te naaien en dat was een heel mooie ervaring.
EnglishA directive looks very nice for the SMEs but how will that help an employer?
Een richtlijn lijkt heel aardig voor het mkb, maar wat schiet een ondernemer er mee op?
EnglishBut apparently he was a very nice dog and he always let the cat sleep in the dog bed.
Hij was blijkbaar een zeer lieve hond en hij liet de kat altijd in het hondenbedje slapen.
EnglishFortunately this idea found very little support at Nice last weekend.
Gelukkig was er het afgelopen weekeinde in Nice weinig steun voor dit idee.
EnglishThis argument is all very nice and useful, but it comprises a series of contradictions.
Dat is allemaal wel aardig en nutteloos, maar er zijn een heel aantal tegenstrijdigheden.
EnglishAs a lawyer, that sounds to me like a very nice, lawyer's answer.
Als advocaat klinkt mij dat in de oren als een heel aardig advocatenantwoord.
EnglishWe have had a century of very nice, smart application developers.
We leven in een eeuw van ontwikkelaars van zeer knappe, slimme applicaties.
EnglishIt's very nice for discussion, discourse, making films and everything.
Het is erg interessant voor een discussie, een verhandeling, een filmopname en dergelijke.
EnglishGone are the times when we used to think of organic farmers as 'very nice but slightly loopy '.
De tijd dat de " bio-landbouwers " als onnozele goeierds werden beschouwd, is voorbij.
EnglishBig " kick me " sign for a very nice girl who found herself a cause.
Een groot " schop me"-teken voor een erg lief meisje die voor zichzelf een drijfveer vond.
EnglishThey will say, we are going to recover, and that sounds very nice.
Zij zullen zeggen dat zij gaan terugwinnen, en dat klinkt dan prachtig.
EnglishIf you climb these three, six steps you will find something very nice.
Als je deze drie, zes treden opgaat zul je iets heel moois vinden.
EnglishIt was not a very nice area of Seoul, as there were mud streets outside of it.
Het was geen fijne buurt in Seoul, met onverharde wegen.
EnglishYou know, I may appear to be a very nice, clean, sweet boy.
Weet je, ik lijk misschien een leuke, propere, vriendelijke jongen, maar dat ben ik niet.
EnglishThank you for your answer, which it was also very nice to have in Swedish.
Dank u voor uw antwoord, en mede voor het feit dat u in het Zweeds antwoordde, wat ik zeer op prijs stel.
EnglishMembers ought perhaps to be aware that this is not a very nice way of behaving towards the staff of Parliament.
Ik vind dit geen manier om met de medewerkers van het Parlement om te gaan.
EnglishOn the outside it looks like a very typical garage, a nice garage.
Van buiten lijkt het een gewone garage, een nette garage.
EnglishI know Mr de Roo will forgive me as he is a very nice man.
Ik hoop dat de heer De Roo, die zeer sympathiek is, me vergeeft.
EnglishA very nice moment I would say, and their lady teacher was proud.
Een heel mooi moment, dunkt me, en hun lerares was trots.
EnglishDublin is very nice but it is not the right way to go.
Dublin is een heel mooie stad, maar dat was niet de juiste route.

Andere woorden

English
  • very nice

In het Nederlands-Duits woordenboek zul je meer vertalingen vinden.