"twice" in het Nederlands

EN

"twice" - vertaling Nederlands

EN twice
volume_up
{bijwoord}

twice
' Twice I have held your life in my hands, and twice I have given it back to you.
' Twee keer heb ik je leven in mijn handen gehad... en twee keer heb ik het gespaard.
Now you turn the crank once, twice: twice, marvels come out.
Nu druk je één, twee keer op de hendel, twee keer, en er komen wonderen uit.
You know, they pick up their hives; they move their families once or twice in a year.
Ze verzamelen hun korven; ze verplaatsen hun families een of twee keer per jaar.
twice
The Prestige was carrying twice as much crude oil in its tanks as the Erika.
De Prestige vervoerde tweemaal zoveel ruwe olie als de Erika.
I had the privilege to speak twice to the president's climate task force.
Ik had het voorrecht om tweemaal te spreken met de werkgroep van de president.
Mr President, I have already spoken twice about Iraq in this Chamber.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb in dit Parlement reeds tweemaal over Irak gesproken.
twice
Per-hectare aid for hemp is more than twice as high as that for cereals.
De steun per hectare voor hennep bedraagt dubbel zoveel als voor graan.
In a manner of speaking, we now enjoy twice as much life as our forbears.
Eigenlijk genieten wij van een leven dat in vergelijking met onze voorouders dubbel zo lang duurt.
When it comes to urban policy, then this is the case twice over.
Als wij het hebben over het stedelijk beleid geldt dit dubbel.
twice (ook: double)

Synoniemen (Engels) voor "twice":

twice

Voorbeeldzinnen voor "twice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTheir work has made it possible for Parliament, in effect, to give its opinion twice.
Zij hebben ons Parlement de mogelijkheid geboden om zich twee maal uit te spreken.
EnglishThe aim is to coordinate existing organizations and stop work being done twice over.
Het gaat om coördineren van bestaande organisaties en het voorkomen van dubbelwerk.
EnglishThat happened twice in two different sittings of this House during January 2001.
Dat is tijdens twee zittingen van dit Parlement in januari 2001 gebeurd.
EnglishI was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
Ik werd vandaag tijdens twee interventies door uw voorganger tamelijk stipt onderbroken.
EnglishThat would mean that the Europarties would be getting support twice over.
Dat zou betekenen dat de Europese politieke partijen dubbele steun zouden krijgen.
EnglishThis applies twice as much to the special reserve proposed in category 1.
Dat geldt ook voor de bijzondere reserve die ons in categorie 1 wordt voorgesteld.
EnglishThe citizens ' parliament's legislative competence is being extended more than twice over.
De wetgevende macht van het parlement van de burgers wordt meer dan verdubbeld.
EnglishIt is also said that these costs are underestimated and may even be twice that amount.
Men zegt ook dat die kosten onderschat zijn en in werkelijkheid het dubbele bedragen.
EnglishLightly pigmented skin evolved not just once, not just twice, but probably three times.
Niet alleen in hedendaagse mensen maar ook in onze verre verwanten de neanderthalers.
EnglishThe EU currently imports almost twice as much cattle feed as it produces itself.
Die importen van veevoer bedragen inmiddels bijna het dubbele van de eigen productie in de EU.
EnglishCommissioner, the same thing has been put to you twice today already.
Geachte mevrouw de commissaris, u werd daar vandaag al twee maal om gevraagd.
EnglishOur parents represent a generation who were a post-war generation twice over.
Onze ouders behoren tot een generatie die twee oorlogen gekend heeft.
EnglishWe're on twice a day on the Discovery Channel -- we can't do this."
We zijn twee maal per dag te zien op Discovery Channel - we kunnen dit niet maken."
EnglishA man with two wives wants to sell one at auction, nobody thinks twice.
Een man met twee vrouwen wil er een veilen en niemand denkt erover na.
EnglishThe main problem is that the same cows have been paid for twice over.
Het voornaamste probleem is dat er voor dezelfde koeien overlappende steun is uitgekeerd.
EnglishWe say in Castilian 'lo bueno, si breve, dos veces bueno ' [ the good, if brief, is twice as good ].
Misschien kent u de uitdrukking in het Spaans die luidt: " hoe korter hoe beter ".
EnglishEnd to end, that would form a line that would circle the earth twice.
Achter elkaar gelegd zou dat meer dan twee maal de wereld omspannen.
EnglishIn fact the matter was discussed with my services twice in August!
Er hebben in augustus twee gesprekken met mijn diensten over deze kwestie plaatsgevonden.
EnglishThe 50 poorest countries spend twice what they receive in aid in order to pay off their debt.
De arme landen besteden gemiddeld 40% van hun budget aan de schulden.
EnglishMr Seppänen, you cannot speak twice during Question Time.
Mijnheer Seppänen, een tweede interventie is tijdens het vragenuur niet mogelijk.