"tiered pricing" in het Nederlands

EN

"tiered pricing" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "tiered pricing" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "tiered pricing" in Nederlands

tier zelfstandig naamwoord
pricing zelfstandig naamwoord
to price werkwoord
price zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "tiered pricing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe are working towards a global system of tiered pricing that will supply markets on a sustainable basis.
Wij werken aan een wereldwijd stelsel van gedifferentieerde prijzen, dat levering aan markten op basis van duurzaamheid mogelijk maakt.
EnglishAs far as we are concerned, we are also willing, at European Union level, to move ahead with this issue if it allows us to make progress on the issue of tiered pricing.
Wij zijn trouwens als Unie bereid hierin verder te gaan als daarmee vooruitgang kan worden geboekt bij de gedifferentieerde behandeling.
EnglishThrough tiered pricing and the untying of aid we have managed to contribute to a process whereby prices on medicines have been reduced by up to 90 %.
Onder andere dankzij gedifferentieerde prijzen en het ontkoppelen van steun is het gelukt de prijzen van medicijnen met in sommige gevallen zelfs 90 procent te laten dalen.
EnglishFinally, I wish to say that a global fund cannot succeed and will not get our support without a commitment from industry to a global, tiered pricing system.
Tot slot zou ik willen zeggen dat een wereldfonds niet kan werken en niet onze steun zal krijgen zonder een engagement van het bedrijfsleven voor een globaal, trapsgewijs prijzensysteem.
EnglishTiered pricing involves a pharmaceutical laboratory reducing the prices that we pay on our markets by around 10 % for countries such as Africa, for example, whilst still owning its patent.
Een farmaceutisch laboratorium blijft in dit geval over zijn octrooi beschikken, maar verleent onder meer landen in Afrika bijvoorbeeld een korting van 10% op de prijzen die hier worden gehanteerd.
EnglishTiered pricing, in the sense that pharmaceutical companies voluntarily offer their products at heavily discounted prices to developing poor markets, is something the Commission strongly supports.
Een getrapt prijsstelsel, waarbij farmaceutische bedrijven hun producten vrijwillig tegen zeer gereduceerde prijzen aanbieden aan ontwikkelingslanden, heeft de nadrukkelijke steun van de Commissie.
Andere woorden
English
  • tiered pricing

Meer vertalingen in het Duits-Nederlands woordenboek.