"tide" in het Nederlands

EN

"tide" - vertaling Nederlands

EN tide
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

tide
volume_up
tij {het}
The favourable economic tide should have been used to bring about reforms.
Het gunstig economische tij had gebruikt moeten worden voor hervormingen.
Mr President, the political tide in Tajikistan seems to be turning.
Mijnheer de Voorzitter, het politieke tij in Tadzjikistan lijkt te keren.
It is like trying to stop the tide coming in.
Dat is namelijk hetzelfde als proberen het opkomende tij te keren.
tide
But the tide of deregulation has turned.
Maar het getij van de deregulering is gekeerd.
Zeewier dat heen en weer drijft in het getij Hoe doe ik dit?
And another version of this sort of thing is what is often called red tides or toxic blooms.
En een andere versie van dit soort zaken is wat vaak "rood getij" of giftige algenbloei wordt genoemd.
tide
Got a low-tide warning in the a. m. for you.
Ik heb een laag getijde voor je in de morgen.

Synoniemen (Engels) voor "tide":

tide

Voorbeeldzinnen voor "tide" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey were cockle picking on the sands, the tide came in and they were all drowned.
Zij waren kokkels aan het rapen op de drooggevallen zandplaten, het werd vloed en zij verdronken.
EnglishTrying to ignore this change is as futile as trying to stop the tide coming in.
Wanneer men deze beweging negeert, is het net alsof men een tornado met een windvaan wil tegenhouden.
EnglishThe white tide that marched in Edinburgh last weekend is a symbol.
De witte golf die vorig weekeinde door Edinburgh trok, is een symbool.
EnglishIn my speech I warned again that there was a rising tide of racism in Europe.
In mijn toespraak heb ik er opnieuw voor gewaarschuwd dat racisme in Europa de wind in de zeilen heeft.
EnglishI would like to end by saying that it will be difficult to stem the tide.
Laat ik afronden met een Spaans gezegde: " Het is niet zinvol deuren in het open veld te plaatsen ".
EnglishLittle wonder the tide of Euro-scepticism continues to rise.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de euroscepsis blijft groeien.
EnglishI've left out tide, geothermal, fusion, biofuels.
Daarbij laat ik getijdekracht, geothermische energie, kernfusie, biobrandstoffen er uit.
EnglishEvery time the tide comes in and out, you find some more shells.
Elke wisseling van eb en vloed vind je meer schelpen.
EnglishHave limits been placed on the number and length of the nets which can be used at each tide?
Zijn er beperkingen ingesteld op de lengte van de netten en op de frequentie waarmee zij kunnen worden uitgeworpen?
EnglishOn that grid, I can then weave the high tide readings, water temperature, air temperature and Moon phases.
Op dat raster kan ik dan de vloedmetingen, watertemperatuur, luchttemperatuur en de maanfasen inweven.
EnglishHe is a little like King Canute, who wanted to stop the tide coming in but was unsuccessful.
Hij doet enigszins denken aan de elfde-eeuwse koning Canute, die de vloed wilde tegenhouden, maar daarin niet slaagde.
EnglishNow I feel like I'm caught in the tide, pulled out to sea.
Nu is het alsof de stroom mij meevoert, de zee op.
EnglishA number of concrete proposals have been tabled to turn the tide and call an end to this development.
Er ligt een aantal concrete voorstellen op tafel om deze evolutie te keren en deze ontwikkeling een halt toe te roepen.
EnglishThis is not unnatural, it has happened for centuries, and the next tide will quickly clean things up.
Dit is een natuurlijk proces, dat al eeuwenlang plaatsvindt, en als de vloed komt, wordt het strand weer snel schoongespoeld.
EnglishConsumers across Europe must play their part in stemming the tide of waste from electronic goods.
Consumenten over heel Europa moeten hun bijdrage leveren aan het stremmen van de enorme stroom afgedankte elektronische apparaten.
EnglishThe directive will not trigger a flood tide of new migrants, but it is a particularly valuable mechanism for young people.
De richtlijn zal geen migratiegolf op gang brengen, maar zij is wel van groot belang voor de jonge mensen.
EnglishBut - and here is the good news - as I said earlier, there is a gradual but definite tide of change.
Maar - en dat is het goede nieuws - zoals ik al eerder heb gezegd, er voltrekt zich een geleidelijke maar onmiskenbare verandering.
EnglishThe ethnic battles that have steeped this region in blood have thrown a human tide of 250, 000 refugees onto the roads.
Etnische strijd die deze regio in bloed dompelt, heeft een mensenstroom van 250.000 vluchtelingen de wegen opgejaagd.
EnglishWe are now seeing that such a lengthy tradition of democracy has been incapable of stemming the tide of violent reaction.
We zien nu dat ook deze lange democratische traditie de drempel voor gewelddadige reacties niet echt heeft verlaagd.
EnglishWhilst not wishing to swim against the tide, it is a step which my group and myself could not take.
Doet hij dit wel, dan is dat een stap die mijn fractie en ikzelf niet kunnen doen, zonder dat wij daarom overigens alles willen blokkeren.