"take a taxi" in het Nederlands

EN

"take a taxi" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "take a taxi" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "take a taxi" in Nederlands

take zelfstandig naamwoord
to take werkwoord
a lidwoord
Dutch
a voorzetsel
taxi zelfstandig naamwoord
Dutch

Voorbeeldzinnen voor "take a taxi" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt would of course also be very useful if money were available to make it possible to take a taxi.
Het is natuurlijk ook wel heel handig als je de beschikking krijgt over enig geld om een taxi te nemen.
EnglishYou take a taxi, it turns into a nightmare.
In 2004 is zij door dit Parlement ondervraagd.
English(Laughter) "You take a taxi.
EnglishI would also like to ask if it is possible to have a shuttle for our assistants and for the staff when there are meetings which last until 9 in the evening so that they do not have to take a taxi.
Verder wil ik u vragen of het mogelijk is een pendelbusje in te zetten voor de assistenten en het personeel in het geval de vergaderingen tot 21.00 uur duren.
Andere woorden
English
  • take a taxi

Meer in het Nederlands-Engels woordenboek.