EN

tack {zelfstandig naamwoord}

volume_up
tack (ook: handle)
The Council has behaved in an unseemly manner, changing tack in mid-course, and is nowhere to be seen.
Het is een feit dat de Raad op onsamenhangende wijze is opgetreden, diverse malen van koers is gewijzigd en hier vandaag afwezig is.
If this does not kill off the port package or the port package journey altogether, then we know that we have to change tack and opt for a totally different approach.
Collega's, als dit niet het einde van het havenpakket of van de havenpakketreis is, dan weten we dat koers moet worden gevaren naar een totaal andere aanpak.

Voorbeeldzinnen voor "tack" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA dream that I simply want to tack on to this specific programme?
Is dit een droom, een droom die ik wil ophangen aan dit specifiek programma?
EnglishI am concerned that people change tack so quickly in the second reading.
Ik ben bezorgd over het feit dat men in het andere kamp zo snel van standpunt is veranderd.
EnglishMadam President, I should like to change the subject and get us off this tack.
Mevrouw de Voorzitter, laat ik proberen de sfeer wat te veranderen en het over iets anders hebben.
EnglishLet me just take a slightly different tack to that pursued by a number of the previous speakers.
Ik zou een enigszins andere toon dan sommige van de vorige sprekers willen aanslaan.
EnglishYou also promised to change tack as regards debt collection.
U zei ook toe op een andere manier om te gaan met de invordering van schulden.
EnglishCommissioner, I would like to take a slightly different tack.
Mevrouw de commissaris, ik zou het over een iets andere boeg willen gooien.
EnglishWith our help, the Commission would like to change tack.
Er deugt veel niet in de manier waarop het tot dit moment georganiseerd is.
EnglishI take this, however, from a slightly different tack.
Ik bekijk het echter vanuit een lichtelijk ander perspectief.
EnglishFinally, in order to make a change of tack possible, we as politicians must shoulder our responsibility.
Ten slotte, om een koersverandering mogelijk te maken, moeten we ook als politici verantwoordelijkheid nemen.
EnglishWe are not going about things the right way, but we do now have three meetings which can help us to change tack.
We doen het verkeerde, maar we hebben nu drie bijeenkomsten waar we een keerpunt zouden kunnen maken.
EnglishWhat he wants to achieve requires a complete change of tack and what he proposes will lead to further regression.
Wat hij wil bereiken, vereist een volstrekt andere aanpak en wat hij voorstelt zal leiden tot een verdere teruggang.
EnglishThe European Union followed a similar tack.
EnglishThe Council has behaved in an unseemly manner, changing tack in mid-course, and is nowhere to be seen.
Het is een feit dat de Raad op onsamenhangende wijze is opgetreden, diverse malen van koers is gewijzigd en hier vandaag afwezig is.
EnglishSo it will be important to change tack here and write a real Transatlantic Agenda for the year 2001.
Het is dus van belang dat men het hier over een andere boeg gooit, dat er een echte transatlantische agenda voor 2001 wordt opgesteld.
EnglishWe need to change tack completely.
EnglishWe must change tack.
EnglishIt would have been hopelessly complicated to try to tack financial services on to a directive which was not originally aimed at them.
Het zou ontzettend gecompliceerd zijn om te trachten financiële diensten toe te voegen aan een richtlijn die oorspronkelijk niet daarvoor bedoeld was.
EnglishWe cannot just fall in with whoever happens to be in power in America at the time, with the Clinton administration taking one tack and the Bush administration taking another.
Het mag niet zo zijn dat ons beleid verandert al naar gelang in Amerika een Clinton of een Bush aan de macht is.
EnglishWe were flabbergasted yesterday when Mr van den Broek told us that we should not expect the Russians to change tack on this point.
We stonden dan ook versteld toen de heer Van den Broek ons gisteren zei dat we er niet op hoefden te rekenen dat de Russen terzake van mening zouden veranderen.