EN

suppliers {meervoud}

volume_up
suppliers
volume_up
aanbieders {mv} (leverancier)
A heavier penalty will also mean that there will be fewer suppliers in this market.
Een hogere straf betekent ook dat er minder aanbieders op deze markt komen.
Reuse may not be an excuse for thwarting foreign suppliers.
Hergebruik mag geen excuus zijn om buitenlandse aanbieders dwars te zitten.
Eerlijke concurrentie is voor de aanbieders van groot belang.

Voorbeeldzinnen voor "suppliers" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWomen are degraded to the level of suppliers of egg cells as raw materials.
Vrouwen worden gedegradeerd tot leveranciers van eicellen als ruwe grondstoffen.
EnglishThe fewer suppliers there are, the less competition there is and the higher costs are.
Hoe minder marktdeelnemers, des te minder concurrentie en des te hoger de kosten!
EnglishA heavier penalty will also mean that there will be fewer suppliers in this market.
Een hogere straf betekent ook dat er minder aanbieders op deze markt komen.
EnglishIt is Belgian weapons suppliers that protect the King against the insurgents.
Belgische wapenleveranciers beschermen de koning tegen de opstandelingen.
EnglishWe have spoken early today about the difficulties of arms suppliers to Iraq.
Eerder vandaag hebben wij gesproken over de moeilijkheden van wapenleveranciers aan Irak.
EnglishWe have to use our market capacity and power as users with those who are the suppliers.
We moeten onze marktcapaciteit en onze macht als gebruikers benutten bij de leveranciers.
EnglishThey often have to wait for money to come in before paying their own suppliers.
Zij moeten vaak wachten op geld dat zij zelf tegoed hebben vóór zij hun leveranciers kunnen betalen.
EnglishWe also know that many suppliers and the public sector would like to see a simplification.
Het is ons bekend dat ook veel leveranciers en de overheidssector een vereenvoudiging wensen.
EnglishThere was a co-creation, a huge co-creation, with vendors and suppliers.
Ze werkten op grote schaal samen, met verkopers en leveranciers.
EnglishReuse may not be an excuse for thwarting foreign suppliers.
Hergebruik mag geen excuus zijn om buitenlandse aanbieders dwars te zitten.
EnglishDo it like Wal-Mart, get it to go green for its customers and its suppliers and for itself.
Doe het als Wal-Mart, laat het groen worden voor zijn klanten, zijn leveranciers en voor zichzelf.
EnglishThe EU should propose a code of conduct on relations with its main energy suppliers.
De EU moet een gedragscode voorstellen voor haar betrekkingen met haar belangrijkste energieleveranciers.
EnglishIt opens the way to carelessness and indifference on the part of suppliers and producers.
Een dergelijke drempelwaarde leidt tot gesjoemel en onverschilligheid bij leveranciers en producenten.
EnglishNot the big multi-national companies or the suppliers of natural gas or traditional energy companies.
Het gaat hier niet om de multinationals, aardgasleveranciers of traditionele energieconcerns.
EnglishIt is important for suppliers to be obliged positively to provide safety data sheets to users.
Het is belangrijk dat leveranciers worden verplicht aan de gebruikers inlichtingenbladen te bezorgen.
EnglishThey fought the suppliers, they fought the manufacturers.
Zij vochten met de leveranciers, zij vochten met de fabrikanten.
EnglishIt means a nontransparent market and unequal treatment of suppliers.
Het brengt immers met zich mee dat de markt onoverzichtelijk is en de aanbieders ongelijk behandeld worden.
EnglishBy the end of 2004, non-household consumers will have the freedom to choose their suppliers.
Voor eind 2004 kunnen de verbruikers, met uitzondering van de huishoudens, vrij hun stroomleverancier kiezen.
EnglishAnd the question that arises here is: should mobile telephone suppliers not be treated differently?
Hier rijst ook de vraag of aanbieders van mobieletelefoondiensten niet anders moeten worden behandeld.
EnglishMy personal opinion is that the few suppliers of products from China and Vietnam have benefited.
Mijn persoonlijke mening is dat alleen een paar leveranciers uit China en Vietnam er wel bij zijn gevaren.

Synoniemen (Engels) voor "supplier":

supplier
English