EN

supplier {zelfstandig naamwoord}

volume_up
These days, we consider Russia to be an ally and supplier of energy.
Tegenwoordig zien we Rusland als een bondgenoot en leverancier van energie.
This sector is the main supplier of seafood products to the domestic fresh fish market.
Deze sector is de voornaamste leverancier van visproducten op de binnenlandse markt voor verse vis.
When providing that information, the supplier must have due regard for the protection of minors.
Bij het verstrekken van die informatie dient de leverancier minderjarigen passend te beschermen.

Voorbeeldzinnen voor "supplier" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt that time, China was not a big supplier of textiles and was not a member of the GATT.
China was destijds geen belangrijke textielproducent en geen deelnemer aan de GATT.
EnglishWe need to change not only the approach of the supplier but that of the consumer.
We moeten niet alleen de benadering van de leverancier wijzigen, maar ook die van de afnemer.
EnglishThese days, we consider Russia to be an ally and supplier of energy.
Tegenwoordig zien we Rusland als een bondgenoot en leverancier van energie.
EnglishThe EU and its Member States constitute the world’ s largest supplier of developmental aid.
De Europese Unie en haar lidstaten zijn de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld.
EnglishThis sector is the main supplier of seafood products to the domestic fresh fish market.
Deze sector is de voornaamste leverancier van visproducten op de binnenlandse markt voor verse vis.
EnglishWhy should a private-sector supplier be a priori any better at this than one under public ownership?
Waarom is een particuliere aanbieder noodzakelijk beter dan een openbare?
EnglishBut what happens when a public sector supplier breaks the rules?
Wat gebeurt er echter wanneer een aanbesteder de regels overtreedt?
EnglishThis would amount to punishing the consumer for disrespect of obligations by the supplier.
Dit zou ertoe leiden dat de consument gestraft wordt als de aanbieder zijn verplichtingen niet nakomt.
EnglishWhen providing that information, the supplier must have due regard for the protection of minors.
Bij het verstrekken van die informatie dient de leverancier minderjarigen passend te beschermen.
EnglishAs a result, Russia is the largest single external energy supplier.
Rusland is dan ook onze grootste externe energieleverancier.
EnglishIt should not be assumed that building a single line from a single supplier means real diversification.
Het creëren van één aanvoerlijn van één leverancier kunnen wij geen diversificatie noemen.
EnglishAt the point when the consumer can choose the same product from different types of supplier.
Pas dan, als de koper voor de aanschaf van hetzelfde goed kan kiezen tussen verschillende leveranciers.
EnglishAs is well known, services have as a rule been taxed at the place where the supplier is established.
Zoals bekend worden diensten in de regel belast in de plaats van vestiging van de dienstverlener.
EnglishThe same applies to many traditional ACP supplier countries.
Hetzelfde geldt voor talrijke traditionele ACS-leveranciers.
EnglishIt was made in March 1999, just a few months before the launch of the supplier of Trisystem.
De opmerking dateert van maart 1999, slechts een paar maanden voor de introductie van de leverancier van Trisystem.
EnglishHe should know the rules with which the supplier complies.
Hij moet weten aan welke regels de aanbieder voldoet.
EnglishFor example, if you type in your postcode on their website you can find out who is your cheapest supplier.
Als je bijvoorbeeld je postcode intoetst op hun website, kun je zien wie de goedkoopste leverancier is.
EnglishIn public, it is the world's leading supplier... of computer technology, medical products and health care.
Wereldwijd is het de leidende leverancier... van computer technologie, medische producten en gezondheidszorg.
EnglishWhy would Overdose refer to you as his supplier?
Dus waarom verwijst overdosis jou als zijn leverancier?
EnglishHowever, in that case the traveller must be aware that he is buying from a particular supplier, hence Amendment No 1.
De reiziger moet dan wel kunnen zien dat hij bij een bepaalde aanbieder koopt, vandaar amendement 1.

Synoniemen (Engels) voor "supplier":

supplier
English