"superimposed" in het Nederlands

EN

"superimposed" - vertaling Nederlands

EN

superimposed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
superimposed (ook: accessory, added)

Voorbeeldzinnen voor "superimposed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou watch the video with superimposed graphics that indicate your depth and compass heading.
Je kijkt naar de video met er bovenop grafieken die je diepte en kompasrichting aangeven.
EnglishI have no great desire to go over again how appalling it was that so much was superimposed on this debate.
Ik wil niet nog eens herhalen welke zaken er in dit debat allemaal meespeelden.
EnglishSuperimposed on this was a footprint of Buckingham Palace.
Daaroverheen was het oppervlak van Buckingham Palace afgebeeld.
EnglishIndeed, as we understand it, European citizenship is something to be superimposed and added to national citizenship, complementing and broadening it.
Het burgerschap van de Unie zoals wij het zien vormt een uitbreiding en aanvulling van het nationale burgerschap.
EnglishWhat you see there on the screen is a human hair superimposed on the needle that's made of silk -- just to give you a sense of size.
Op het scherm zie je een mensenhaar bovenop een naald die van zijde is gemaakt - gewoon om je een gevoel van de grootte ervan te geven.
EnglishWe're looking at Valles Marineris, the largest canyon in the solar system, superimposed on a map of the United States, 3,000 miles across.
We kijken hier naar Valles Marineris, de grootste canyon in het zonnestelsel, met een kaart van de Verenigde Staten eroverheen gelegd.
EnglishHowever, I have some doubt whether an overall EU development mark could be superimposed on existing quality marks without damage to one or the other.
Toch heb ik er mijn twijfels over of de invoering van een uniform EU-kwaliteitskeurmerk bovenop de bestaande kwaliteitskeurmerken mogelijk is zonder dat dit schadelijk is voor een van beide.
EnglishThe words or phrases that are lit up in red are glossary words, so I can get a different definition by just touching the word, and the definition appears, superimposed over the illustration.
De rood gemarkeerde woorden staan in de woordenlijst, dus ik kan verschillende definities zien door de woorden te beroeren en de definitie verschijnt over de illustratie heen.

Synoniemen (Engels) voor "superimposed":

superimposed