EN

sun {zelfstandig naamwoord}

volume_up
They have to track the sun, because they have to be pointing directly at the sun.
Ze moeten de zon volgen omdat ze recht naar de zon moeten gericht zijn.
And they allow people in that building to really enjoy the sun, the good part of the sun.
Ze laten mensen in dat gebouw echt van de zon genieten, het goede deel van de zon.
With it, we could draw electricity from the sun even when the sun doesn't shine.
Daardoor zouden we gebruik kunnen maken van zonne-energie ook als de zon niet schijnt.
If I am a red-haired, fair-skinned Irish person, two hours'sunshine is the maximum I should get, and with proper coverage from the sun, with a hat, covering up my skin and wearing protection.
Als ik een Ier ben met rood haar en een lichte huid, is twee uur zonneschijn voor mij het maximum, en dan moet ik mezelf goed beschermen met een hoed, bedekkende kleding en een zonnebrandmiddel.

Voorbeeldzinnen voor "sun" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the last day, the sun comes out, the Orcas come, they're right by the boat.
Op de laatste dag breekt de zon door en de orka's komen tot vlakbij de boot...
EnglishYou can even leave it lying in the sun on a hot day, and it won't go runny.
Je kunt het zelfs in de zon laten liggen op een warme dag en nog smelt het niet.
EnglishWith it, we could draw electricity from the sun even when the sun doesn't shine.
Daardoor zouden we gebruik kunnen maken van zonne-energie ook als de zon niet schijnt.
EnglishThe beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
De mooie canvas en rubber lichtkoepels werden door de zon opgegeten in zes maanden.
EnglishSo, we're cramming four million times the mass of the sun into that small volume.
We proppen dus vier miljoen keer de massa van de zon in dat kleine volume.
English'The world' tells us how the world functions, how the sun rises, how we are born.
'De wereld' vertelt ons hoe de wereld werkt, hoe de zon opkomt, hoe we geboren worden.
EnglishThis is a picture of Titan, backlit by the Sun, with the rings as a beautiful backdrop.
Dit is een foto van Titan met de zon erop, met de ringen als mooie achtergrond.
EnglishSo for example, you could turn one into a football, or another one into a sun.
Bijvoorbeeld, je zou er een kunnen veranderen in een voetbal, of een andere in een zon.
EnglishAnd this represents their habit of basking on the surface when the sun is out.
Dat staat voor hun gewoonte om aan de oppervlakte te komen na zonsopgang.
EnglishThey have to track the sun, because they have to be pointing directly at the sun.
Ze moeten de zon volgen omdat ze recht naar de zon moeten gericht zijn.
EnglishHow can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
Hoe weten we het verschil tussen het geluid van de Zon en het geluid van een pulsar?
EnglishResult: democracy and citizens over against this continent's Sun Kings.
Resultaat: democratie en burgers tegenover de zonnekoningen van dit continent.
EnglishDown -- and as the sun gets brighter they go a little deeper, little deeper.
Omlaag -- en met het feller worden van de zon gaan ze steeds iets dieper.
EnglishIt is a total eclipse of the Sun, seen from the other side of Saturn.
Het is een volledige zonsverduistering, gezien van de andere zijde van Saturnus.
EnglishClimate change deniers argue that the Sun is the main cause of climate change.
Klimaatontkenners voeren aan dat de zon de voornaamste oorzaak van klimaatverandering is.
EnglishAnd they allow people in that building to really enjoy the sun, the good part of the sun.
Ze laten mensen in dat gebouw echt van de zon genieten, het goede deel van de zon.
EnglishBut you'll notice something else, and that's that the face of the Sun has freckles.
Maar je zult nog iets anders merken, en dat is dat het gezicht van de zon sproeten heeft.
EnglishThere will be water and fire, sun and storm, and they will make for an exciting debate.
Het zal water en vuur zijn, zon en stormwind, dat maakt het debat spannend.
EnglishHow do we find a sensible answer to the real threat from this tyrannical Sun King?
Hoe een verstandig antwoord te vinden op de reële dreiging van deze tirannieke Zonnekoning?
EnglishHe's invented more than 200 games to teach virtually any subject under the sun.
Hij heeft meer dan 200 spellen uitgevonden om zowat elk onderwerp onder de zon aan te leren.

Synoniemen (Engels) voor "sun":

sun