"summons" in het Nederlands

EN

"summons" - vertaling Nederlands

volume_up
summoned {volt.deelw.}
EN

summons {zelfstandig naamwoord}

volume_up
2. juridisch

Voorbeeldzinnen voor "summons" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI do not know whether an official summons or invitation was issued, or whether it was declined.
Het is mij niet bekend of er een officiële uitnodiging naar de voorzitter gegaan en of daar een afzegging op gevolgd is.
EnglishMr President, I have wanted for a long time to comment on the bell which summons us to meetings.
Mijnheer de Voorzitter, ik was al lang van plan om iets te zeggen over de bel waarmee wij gewaarschuwd worden dat de vergadering begint.
EnglishAnd religious doctrines are meant to be summons to action; you only understand them when you put them into practice.
En religieuze doctrines zijn bedoeld om op te roepen tot actie; je begrijpt ze alleen wanneer je ze in praktijk brengt.
EnglishThere you will await our summons.
EnglishSo I'll take you through that and we'll see what it's like when someone really summons the will to survive.
Toen het gebeurde, was ik de enige dokter op de berg. ~~~ Laat me jullie dus meenemen en we zullen zien hoe het is wanneer iemand werkelijk de wil om te overleven in zich oproept.
EnglishPoint eight: some people see the incapacity and the mistakes of the Commission as an opportunity and a summons to weaken the Commission and even the EU.
Ten achtste, sommigen vinden het nodig het onvermogen, de fouten van de Commissie aan te grijpen om de Commissie, en zelfs de EU te verzwakken.
EnglishIt releases this volatile chemical that goes out into the world and summons another species of mite that comes in and attacks the spider mite, defending the lima bean.
Ze verspreidt vluchtige chemicaliën die de wereld ingaan en een andere soort mijt oproepen, die de spinmijt komt aanvallen en de limaboon verdedigt.
EnglishHe will be summoned before the court and if he does not obey this summons he will be arrested if he ever enters the territory of the Federal Republic of Germany again.
Hij zal worden gedagvaard en wanneer hij aan de oproeping geen gevolg geeft, zal hij, als hij het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek ooit opnieuw betreedt, worden gearresteerd.

Synoniemen (Engels) voor "summons":

summons