"sum of money" in het Nederlands

EN

"sum of money" - vertaling Nederlands

EN

sum of money {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sum of money (ook: amount of money)
That research programme has been adopted and quite a sizeable sum of money has been applied to it.
Dat onderzoeksprogramma is aangenomen en er is een flink geldbedrag aan toegewezen.
From my contacts with the Senegalese, it appears that President Wade would give priority to recovery and that he has set aside a certain sum of money for this purpose.
Uit mijn contacten met de Senegalezen blijkt dat president Wade prioriteit geeft aan berging en een geldbedrag heeft gereserveerd.
Unlike spectrum auctions, beauty contests do not involve operators having to pay a sum of money that is in the nature of a PAYE tax.
Anders dan bij frequentieveilingen, is er bij de schoonheidswedstrijden geen sprake van een geldbedrag dat lijkt op een belastingvoorschot dat de aanbieders moeten betalen.

Voorbeeldzinnen voor "sum of money" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAdjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
Aangepast voor inflatie. ~~~ Het is een behoorlijke som voor een paar minuten werk.
EnglishEUR 98 million is not an insignificant sum of money in South African terms.
Voor Zuid-Afrika is 98 miljoen euro een niet-onaanzienlijke som geld.
EnglishThat research programme has been adopted and quite a sizeable sum of money has been applied to it.
Dat onderzoeksprogramma is aangenomen en er is een flink geldbedrag aan toegewezen.
EnglishTo sum up, money invested in rural areas will not go to waste.
Kortom, investeringen in het platteland zullen hun doel niet missen.
EnglishIt really is an utter scandal, this is a large sum of money which is not being used effectively.
Eigenlijk is dat een flink schandaal: het gaat om enorm veel geld dat niet doelmatig wordt gebruikt.
EnglishThe financial perspectives as they currently stand simply do not allow for such a sum of money.
Een dergelijk bedrag is gezien de huidige financiële vooruitzichten echter eenvoudigweg niet haalbaar.
EnglishI consider that the cultural sphere, to which we have the task of giving a higher profile, requires a much larger sum of money.
Voor het culturele domein dat we zichtbaar moeten maken is veel meer geld nodig.
EnglishIn addition, the size of the administrative machine does not always accord with the sum of money to be spent.
Ook staat de omvang van het bestuursapparaat niet altijd in verhouding tot de beschikbare middelen.
EnglishGovernments and the European Union have already given a considerable sum of money in initial emergency aid.
De regeringen en de Europese Unie hebben een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld voor een eerste noodhulp.
EnglishThis is particularly true of Libya, to which Mr Frattini has just stated his desire to donate a large sum of money.
Dat geldt met name voor Libië, waaraan de commissaris, zoals hij zojuist zei, grote sommen geld wil geven.
EnglishWe have tabled an amendment asking for a significant sum of money to be placed in the reserve for OLAF.
Wij hebben een amendement ingediend met het verzoek een aanzienlijk deel van het bedrag voor OLAF in reserve te plaatsen.
EnglishThe parties also pledged a sum of money to the operation of the Clean Development Mechanism.
De partijen hebben zich er ook toe verbonden werkingskredieten ter beschikking te stellen van het Mechanisme voor Schone Ontwikkeling.
EnglishThe regulation we are discussing lays down detailed rules for this and makes a nice large sum of money available.
In de verordening die we bespreken, wordt dit in detail gereguleerd en wordt een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld.
EnglishThe buyers become disappointed because they have to pay a large sum of money for which they apparently receive few rights in return.
De kopers worden teleurgesteld omdat ze veel moeten betalen en daaraan weinig rechten blijken te kunnen ontlenen.
EnglishIt is therefore possible to find a substantial sum of money for the Balkans without revising the financial perspectives.
Het is dus mogelijk om aanzienlijke bedragen te vinden voor de landen van de Balkan zonder de financiële vooruitzichten te herzien.
EnglishThat is such a small sum of money that it does not even meet the basic requirements of international human and fundamental rights.
Dat bedrag is zelfs te laag om aan de basisvereisten van de internationale mensenrechten en grondrechten te kunnen voldoen.
EnglishThat is a very small sum of money.
EnglishWhilst I am also grateful to the Council and the Commission, I regret that the British and Irish governments did not ask for a higher sum of money.
Ik bedank ook de Raad en de Commissie, al betreur ik het dat de Britse en Ierse regering geen hoger bedrag hebben gevraagd.
EnglishThe European Union also pledged a sum of money in order to strengthen the committee supervising the joint implementation mechanism.
De Europese Unie heeft ook hier beloofd kredieten te verstrekken ter versterking van de commissie die toeziet op de gemeenschappelijke toepassing.
EnglishThe Council should be aware of this and not obstruct it by allocating a smaller sum of money than the European Parliament is recommending.
Dat zou de Raad moeten beseffen in plaats van tegenwerking te bieden door een lager bedrag te reserveren dan het Europees Parlement voorstelt.

Synoniemen (Engels) voor "sum of money":

sum of money

Vergelijkbare vertalingen voor "sum of money" in Nederlands

money zelfstandig naamwoord
of voorzetsel
sum zelfstandig naamwoord
remittance of money zelfstandig naamwoord
amount of money zelfstandig naamwoord
lack of money zelfstandig naamwoord
exchange of money zelfstandig naamwoord