"sulfuric acid" in het Nederlands

EN

"sulfuric acid" - vertaling Nederlands

EN

sulfuric acid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheikunde
sulfuric acid (ook: sulphuric acid)
It's basically sulfuric acid, and it's being just dumped out, at incredible rates.
Het is eigenlijk zwavelzuur, en het wordt hier in ongelooflijke hoeveelheden uitgestoten.
Our instrument took this image of the veil of Venus, which turned out to be a smog of sulfuric acid.
Ons instrument nam deze foto van de sluier van Venus, die bleek te bestaan uit een nevel van zwavelzuur.
And this is produced by bacteria who are actually making more sulfuric acid, and living at pHs right around zero.
Dit wordt geproduceerd door bacteriën die daadwerkelijk meer zwavelzuur aanmaken, en leven bij pH-waarden rond nul.

Voorbeeldzinnen voor "sulfuric acid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's basically sulfuric acid, and it's being just dumped out, at incredible rates.
Het is eigenlijk zwavelzuur, en het wordt hier in ongelooflijke hoeveelheden uitgestoten.
EnglishOur instrument took this image of the veil of Venus, which turned out to be a smog of sulfuric acid.
Ons instrument nam deze foto van de sluier van Venus, die bleek te bestaan uit een nevel van zwavelzuur.
EnglishThis is Cueva de Villa Luz in Tabasco, in Mexico, and this cave is saturated with sulfuric acid.
Dit is Cueva de Villa Luz in Tabasco, in Mexico.
EnglishAnd this is produced by bacteria who are actually making more sulfuric acid, and living at pHs right around zero.
Dit wordt geproduceerd door bacteriën die daadwerkelijk meer zwavelzuur aanmaken, en leven bij pH-waarden rond nul.
EnglishThe reason why Ferroplasma is interesting is because it eats iron, lives inside the equivalent of battery acid, and excretes sulfuric acid.
Ferroplasma is interessant omdat het ijzer vreet, leeft in het equivalent van accuzuur en zwavelzuur uitscheidt.

Synoniemen (Engels) voor "sulfuric acid":

sulfuric acid

Vergelijkbare vertalingen voor "sulfuric acid" in Nederlands

sulfuric bijvoeglijk naamwoord
acid bijvoeglijk naamwoord
acid zelfstandig naamwoord
Dutch
folic acid zelfstandig naamwoord
battery acid zelfstandig naamwoord
hydrochloric acid zelfstandig naamwoord
lactic acid zelfstandig naamwoord
acetic acid zelfstandig naamwoord
amino acid zelfstandig naamwoord
butyric acid zelfstandig naamwoord
carbonic acid zelfstandig naamwoord