"suitcase" in het Nederlands

EN

"suitcase" - vertaling Nederlands

EN

suitcase {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Exactly one week's worth of undies is all I put in my suitcase.
. ~~~ Dat is alles wat ik in mijn koffer stak.
So obviously this is not all going to fit back in my tiny suitcase.
Uiteraard zal niet alles in mijn kleine koffer passen.
And my mother packed me a suitcase full of books, which to me seemed like a perfectly natural thing to do.
Mijn moeder pakte me een koffer vol boeken, wat mij een heel natuurlijke zaak leek.
suitcase (ook: portmanteau, valise)
suitcase (ook: valise)

Voorbeeldzinnen voor "suitcase" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut then again, it took us a long time to put the wheel and the suitcase together.
Maar we deden er ook lang over om het wiel en de reiskoffer samen te brengen.
EnglishExactly one week's worth of undies is all I put in my suitcase.
Precies genoeg ondergoed voor één week. ~~~ Dat is alles wat ik in mijn koffer stak.
EnglishAnd my mother packed me a suitcase full of books, which to me seemed like a perfectly natural thing to do.
Mijn moeder pakte me een koffer vol boeken, wat mij een heel natuurlijke zaak leek.
EnglishEverywhere I went, I felt like my imagination was the only suitcase I could take with me.
Overal waar ik kwam had ik het gevoel dat mijn verbeelding de enige koffer was die ik mee kon nemen.
EnglishSo now I'd like to share with you what's in my suitcase today.
Ik zou graag met jullie delen wat vandaag in mijn koffer zit.
EnglishSo obviously this is not all going to fit back in my tiny suitcase.
Uiteraard zal niet alles in mijn kleine koffer passen.
EnglishOne would not have known your suitcase had not arrived.
Je zou niet zeggen dat u het zonder uw bagage hebt moeten stellen.
EnglishI want to get back to my suitcase and tell you what I packed for this exciting week here at TED.
Ik wil terug naar mijn koffer gaan en jullie vertellen wat ik gepakt heb voor deze spannende week hier bij TED.
EnglishTo add insult to injury my suitcase was lost.
Tot overmaat van ramp ben ik ook nog eens mijn koffer kwijtgeraakt.
EnglishGone are the days when some petty criminal walked into a bank with a suitcase full of notes.
De tijden waarin een of andere onbeduidende crimineel een bank binnenliep met een koffer vol geld, liggen definitief achter ons.
EnglishAnd so I put my books away, back in their suitcase, and I put them under my bed, and there they stayed for the rest of the summer.
Ze zei dat we allemaal ons best moesten doen om naar buiten te komen.
EnglishRecently, 2 000 monkey noses were found in a suitcase at Amsterdam airport, showing that the illegal trade is thriving.
Onlangs werden er 2000 apenneuzen aangetroffen in een koffer in Schiphol, waaruit blijkt dat de illegale handel bloeit.
EnglishTake anything you want out of the suitcase.
EnglishA suitcase is checked with a Geiger counter and the customs officer says: ' it's registering, this is radioactive '.
Een koffer wordt gecontroleerd met een geigerteller en de controlerend ambtenaar zegt: " Hier slaat ie uit, dit is radioactief ".
EnglishBut I did forsake them and I didn't open that suitcase again until I was back home with my family at the end of the summer.
Ik liet ze in de steek en deed die koffer niet meer open tot ik weer thuis was bij mijn familie op het einde van de zomer.
EnglishI'm Jessi, and this is my suitcase.
EnglishI have a suitcase full of books.
EnglishAnother suitcase in another hall
Englishlf so, one suitcase won't do.
EnglishWe had the same suitcase.

Synoniemen (Engels) voor "suitcase":

suitcase