EN

suit {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
This directive, though, is not suited to that task and so I suggest that you withdraw it.
Deze richtlijn is echter niet op deze taak berekend en daarom stel ik u voor om hem terug te trekken.
This jacket that I am wearing was made by Crombie, a local textile firm in my town in England; it is a good, English suit.
Dit jasje dat ik draag is van Crombie, een plaatselijk textielbedrijf in mijn woonplaats in Engeland; het is een goed Engels kostuum.
2. textiel
suit (ook: costume)
Because he was standing there in like a cheap suit, thin mustache, staring at me.
Hij stond daar in een goedkoop pak met een dunne snor, naar me te staren.
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
Voor het geval u iets van plan mocht zijn - ik heb mijn tomaatbestendige pak aan.
Wingsuit flying is a suit, that I can make fly, just only with my body.
Een wingsuit is een pak, dat ik kan laten vliegen, enkel met mijn lichaam.
suit (ook: costume)
This jacket that I am wearing was made by Crombie, a local textile firm in my town in England; it is a good, English suit.
Dit jasje dat ik draag is van Crombie, een plaatselijk textielbedrijf in mijn woonplaats in Engeland; het is een goed Engels kostuum.

Voorbeeldzinnen voor "suit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
Voor het geval u iets van plan mocht zijn - ik heb mijn tomaatbestendige pak aan.
EnglishNow mostly tails limit maneuverability, like this human inside this dinosaur suit.
Staarten beperken meestal de wendbaarheid. ~~~ Net als deze mens in een dinopak.
EnglishThat might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
Dat komt de heer Helmer misschien niet goed uit, maar helaas werkt het wel zo.
EnglishIt is now time for the remaining Member States of the Union to follow suit.
Nu is voor andere lidstaten het moment aangebroken om in hun voetsporen te treden.
EnglishBecause he was standing there in like a cheap suit, thin mustache, staring at me.
Hij stond daar in een goedkoop pak met een dunne snor, naar me te staren.
EnglishMoreover, the Danish Government has followed suit by taking similar legal proceedings.
En de Deense regering heeft hetzelfde gedaan met een vergelijkbare procedure.
EnglishI urge you to move forward, so that you can encourage others to follow suit.
Ik zeg u, geeft u het goede voorbeeld, opdat u de anderen tot concessies kunt bewegen!
EnglishThere are only different kinds of mustards that suit different kinds of people.
Er zijn alleen verschillende soorten mosterd, die passen bij verschillende soorten mensen.
EnglishI call upon all Member States to stop talking big and, instead, to follow suit.
Ik verzoek alle lidstaten daarvoor te zorgen en ronkende verklaringen achterwege te laten.
EnglishFirst, a burial suit infused with mushroom spores, the Mushroom Death Suit.
Eerst in een begrafenispak doordrenkt met paddenstoelsporen, het Paddenstoelendoodspak.
EnglishIf I put some tension on my body, tension on my suit, I can make it fly.
Als ik spanning zet op mijn lichaam, op mijn pak, kan ik het laten vliegen.
EnglishUncontrolled bodily functions in a space suit can be rather inconvenient!
Onbeheerste lichaamsfuncties in een ruimtepak komen niet altijd van pas!
EnglishWingsuit flying is a suit, that I can make fly, just only with my body.
Een wingsuit is een pak, dat ik kan laten vliegen, enkel met mijn lichaam.
EnglishCentralised decision making cannot possibly suit all the regions of the EU.
Gecentraliseerde besluiten kunnen onmogelijk alle Europese regio's tot tevredenheid stemmen.
EnglishHe has since added that the Khartoum government is expected to follow suit.
Hij heeft ook gezegd dat wordt verwacht dat ook de regering in Khartoem het voorbeeld volgt.
EnglishSome policies suit some parts of the Community, others suit others.
Wij kunnen het probleem niet oplossen door de begroting terug te schroeven.
EnglishThe problem with the recycling target is that it can never absolutely suit all countries.
Het probleem met de recyclingsdoelstelling is dat deze nooit optimaal is voor alle landen.
EnglishICAT really does mean business and other people should follow suit.
De ICCAT pakt de zaken serieus aan en andere mensen zouden dat voorbeeld moeten volgen.
EnglishI think it would be a good thing if all the other Member States followed suit.
Ik denk dat het goed zou zijn, mocht dit voorbeeld inmiddels in andere lidstaten navolging vinden.
EnglishIf so, is it prepared to recommend other Member States to follow suit?
Zo ja, is zij bereid aan de andere lidstaten voor te stellen dit goede voorbeeld te volgen?