"to suck" in het Nederlands

EN

"to suck" - vertaling Nederlands

EN

to suck {werkwoord}

volume_up
to suck (ook: to squish)
Those pipes...... suck up the chocolate and carry it away all over the factory.
Die pijpen zuigen de chocolade op en vervoeren die door de hele fabriek.
And we also suck in messages from everything from the television, to advertising, to marketing, etc.
Ook zuigen we boodschappen op van alles wat op tv is, van reclames tot markering, noem maar op.
Your dick is so small, I would not even suck it.
Jouw penis is zo klein dat ik hem zelfs niet kan zuigen.
to suck (ook: to soak up)
What if they come to, you know, suck up our oceans for the hydrogen?
Gaan ze de waterstof uit onze oceanen opzuigen?
to suck

Voorbeeldzinnen voor "to suck" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThose pipes...... suck up the chocolate and carry it away all over the factory.
Die pijpen zuigen de chocolade op en vervoeren die door de hele fabriek.
EnglishDH: I know what you're thinking: other juggling teams must really suck.
DH: Ik weet wat je aan het denken bent. ~~~ Andere teams moeten echt slecht zijn.
EnglishAnd you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.
En je kunt honderd miljoen van deze huizen hebben. ~~~ Dat is geweldig, want ze nemen CO2 op.
EnglishSo fortunately, one of the other definitions of "suck" that was in there, it does create a vacuum.
Gelukkig is een van de andere definities daarin van zuigen, dat het een vacuüm creëert.
EnglishMy parents got me a tutor in French, and I still suck in French.
Mijn ouders zorgde ervoor dat ik bijles kreeg in Frans, en ik kan er nog steeds niets van.
EnglishI mean, if I was into boxing, like they were, then my life wouldn't suck.
Als ik bokste, zoals zij, dan zou mijn leven niet klote zijn.
EnglishSo we said, well, maybe we should just, actually just suck it up and teach monkeys how to use money.
Nou, daar moesten we ons maar bij neerleggen en de apen leren hoe met geld om te gaan.
EnglishI mean, if I got to go to TEDx USC my life wouldn't suck.
Ik bedoel, als ik naar TEDxUSC mocht, zou mijn leven niet klote zijn.
EnglishAnd we also suck in messages from everything from the television, to advertising, to marketing, etc.
Ook zuigen we boodschappen op van alles wat op tv is, van reclames tot markering, noem maar op.
EnglishAnd like -- what I'm trying to do is figure out what happens when you suck everything out of a compartment.
Ik probeer alleen maar uit te zoeken wat er gebeurt als je alles wegzuigt uit een ruimte.
EnglishNow, in our company, this is what we call "the pinky-suck moment."
Dit is wat we in ons bedrijf het "pinkzuigmoment" noemen.
EnglishSo it enables you to very rapidly aspirate, or suck out, rich bone marrow very quickly through one hole.
Dit geeft je de mogelijkheid om zeer snel het rijke beenmerg uit een enkele opening te zuigen.
EnglishThis is not about lousy marriages, this is not about jobs that suck.
Niet over slechte huwelijken. ~~~ Niet over rotbanen.
EnglishWhat if they come to, you know, suck up our oceans for the hydrogen?
Gaan ze de waterstof uit onze oceanen opzuigen?
EnglishBasically you can suck any water through this and it will become drinkable by the time it hits your lips.
Je kan om het even welk water hierdoor zuigen en het zal drinkbaar worden tegen dat het je lippen bereikt.
EnglishYour dick is so small, I would not even suck it.
Jouw penis is zo klein dat ik hem zelfs niet kan zuigen.
EnglishAnd that Billingsley couldn't hold on -- They all suck.!
EnglishWe are therefore trying to suck in the health workers from other countries in order to deal with our own problems.
We proberen dan ook gezondheidswerkers uit andere landen aan te trekken om onze eigen problemen op te lossen.
EnglishAnd I said, "Oh my God, this is going to suck."
Ik zei: "Oh mijn God, dit gaat heel erg worden."
EnglishThese are children who are at the teething stage, which is a time when they often bite and suck on all sorts of objects.
Het gaat om kinderen die in de leeftijd zijn dat ze tanden krijgen en vaak op allerlei voorwerpen bijten en zuigen.