"to succumb to" in het Nederlands

EN

"to succumb to" - vertaling Nederlands

EN

to succumb to {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to succumb to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists ' activities.
Het is beklagenswaardig dat de Commissie het onderspit delft voor deze lobby.
EnglishNonetheless, I too want to express my determination not to succumb to panic.
Toch wil ook ik met nadruk zeggen dat ik niet aan paniek wil toegeven.
EnglishBut we will not succumb to this pressure, based on the arguments I have submitted.
Gezien de argumenten die ik hiervoor heb gegeven, zullen wij echter aan deze druk niet toegeven.
EnglishI will not, however, succumb to the temptation of summing up the current term.
Dat is geen reden om te zwichten voor de neiging een balans van deze zittingsperiode op te maken.
EnglishBut the rest, who succumb into it, go through everyday torture.
Maar de rest, die zich overgeeft, gaat dagelijks door een marteling.
EnglishHowever, the people of Europe must not succumb to this seduction.
De volkeren van Europa mogen zich echter niet laten misleiden.
EnglishAnd then after that, you succumb to the rigors of time.
En dat je daarna zult zwichten voor de strenge tand des tijds.
EnglishEach time, you succumb to the heady lure of the void.
Steeds weer laat u zich door de roes van het niets bedwelmen.
EnglishIt will be a shame indeed if Parliament’ s largest groups succumb to pressure from lobbies in the car industry.
Het is schandalig als de grootste fracties in het Parlement toegeven aan de druk van de lobbyisten van de auto-industrie.
EnglishIn view of all this, why do we have to succumb to the interests of one of the powerful banana multinationals?
Als dat waar zou zijn, waarom moeten we dan wijken voor de belangen van een van de machtigste multinationals in de bananensector?
EnglishNor do we have to succumb to slogans.
EnglishI do hope that the Commission will stick to its principles and will not succumb to political or economic pressure.
Ik hoop in elk geval dat de Commissie zal vasthouden aan haar principes en niet zal bezwijken onder politieke of economische druk.
EnglishWe must not succumb to the illusion that we can reinvigorate the economy by dismantling the welfare state.
Wij mogen niet de illusie koesteren dat we door de staat met zijn sociale voorzieningen af te breken de economie weer kunnen doen opleven.
EnglishWe do not want the Commission to succumb to the temptation of locking itself away in an office to prepare this draft.
We hebben de verleiding willen weerstaan waarin de Commissie soms gebracht wordt om in beslotenheid projecten voor te bereiden.
EnglishBut nor should we succumb to the error of thinking we can now live in what might be called an entirely different cultural world.
We mogen echter ook niet de vergissing begaan, te denken dat wij nu als het ware in een geheel andere culturele wereld kunnen leven.
EnglishI hope governments will not succumb to the temptation to try in any way to skew that policy mix at the forthcoming summit.
Ik hoop dat de regeringen niet zullen toegeven aan de verleiding om deze beleidsmix tijdens de komende Top op enigerlei wijze scheef te trekken.
EnglishIt is incredible that the Canadian health authorities should succumb to a childish, face-saving quarrel about where the disease has come from.
Het is ongelooflijk dat de Canadese gezondheidsinstanties zich in een kinderachtige prestigestrijd storten over wat de herkomst van de ziekte is.
EnglishHe refused to succumb to pressure from the Member States on the points we feel are important, such as the priority list and the combined approach.
Hij heeft op de voor ons belangrijke punten, zoals de prioriteitenlijst en de combined approach, niet toegegeven aan de druk van de lidstaten.
EnglishWe therefore urge President Samper not to succumb to the temptation of approving the reintroduction of the death penalty, as this will only make the situation in Colombia worse.
Daarom hebben we president Samper gezegd dat hij niet aan de verleiding moet toegeven om akkoord te gaan met de doodstraf.

Vergelijkbare vertalingen voor "to succumb to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord