"success rate" in het Nederlands

EN

"success rate" - vertaling Nederlands

EN

success rate {zelfstandig naamwoord}

volume_up
success rate
volume_up
slagingspercentage {het}
And the success rate is at close to 100 percent.
En het slagingspercentage ligt vlakbij 100 procent.

Voorbeeldzinnen voor "success rate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIs it a criterion of success that the exchange rate has fallen since the euro was established?
Is het een maatstaf voor succes dat de koers van de euro sinds zijn invoering gedaald is?
EnglishCanada does have a vaccine with a 76 % success rate.
In Canada bestaat een vaccin dat in 76% van de gevallen doeltreffend is.
EnglishA little success rate control would be helpful for all concerned.
Resultatenonderzoek zou voor alle betrokkenen nuttig zijn.
EnglishThe success rate of the nerve transfers is very high.
De succesratio van de zenuwoverdrachten is zeer groot.
EnglishI hope that I will be proved wrong in my assessment of the success rate from Lisbon being very low indeed.
Hopelijk zal ik ongelijk blijken te hebben met mijn oordeel dat het succes van Lissabon uiterst minimaal was.
EnglishAnd the success rate is at close to 100 percent.
En het slagingspercentage ligt vlakbij 100 procent.
EnglishI asked the Commissioner six supplementary questions and had the same success rate as I have with the national lottery.
Ik heb de commissaris zes aanvullende vragen gesteld en heb daarbij evenveel succes gehad als met de lotto.
EnglishAnd every year they rescue and raise abandoned chicks, and they have a very impressive 80 percent success rate.
Elk jaar redden ze verlaten kuikens en brengen ze groot. ~~~ Ze hebben een zeer indrukwekkende slaagkans van 80 procent.
EnglishIt had a success rate of about one in eight tries.
EnglishThe success rate of development projects in the fields of health care, literacy schemes and agriculture, for example, appears higher if women are involved.
Ontwikkelingsprojecten op het gebied van gezondheidszorg, alfabetisering en landbouw bijvoorbeeld blijken meer succesvol als er vrouwen bij betrokken zijn.
EnglishI know, and this has already been said by the rapporteur, that Europe has had a very poor success rate with venture-capital funds and with this programme we wanted to provide some stimulation here.
Ik weet, en de rapporteur heeft dat zojuist ook gezegd, dat er een slechte cultuur van venture capital funds in Europa bestaat en wij wilden met dit programma een aanzet geven.

Vergelijkbare vertalingen voor "success rate" in Nederlands

success zelfstandig naamwoord
rate zelfstandig naamwoord
exchange rate zelfstandig naamwoord
to rate werkwoord