"subway" in het Nederlands

EN

"subway" - vertaling Nederlands

NL
EN

subway {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. Amerikaans Engels
So for the subway in New York, I saw a correspondence between riding the subway and reading.
Dus voor de metro in New York zag ik een overeenkomst tussen in de metro zitten en lezen.
Everybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?
Iedereen die in New York de metro heeft genomen, kent wellicht deze tekens.
And one morning, I was riding the subway.
Op een ochtend in de metro moest ik een overstap maken bij de halte '53e Straat'.

Voorbeeldzinnen voor "subway" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo ultimately, I just decided I would leave it in an envelope on the subway.
Uiteindelijk besliste ik dat ik het in een envelop op de metro zou achterlaten.
EnglishSo the first project we're going to take a look at is the very first No Pants Subway Ride.
Het eerste project waar we naar gaan kijken is de eerste 'No Pants Subway Ride'.
EnglishAnd her reaction inspired me to do a second annual No Pants Subway Ride.
Haar reactie inspireerde me om een tweede jaarlijkse No Pants Subway Ride te doen.
EnglishEverybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?
Iedereen die in New York de metro heeft genomen, kent wellicht deze tekens.
EnglishThey divided up the different subway lines and added their own version.
Ze verdeelden de verschillende metrolijnen en voegden er hun eigen versie aan toe.
EnglishSo you're (Laughter) you're really bored in the subway, and you kind of stare at something.
Dus je gaat (Gelach) je echt vervelen in de metro, en je staart ergens naar.
EnglishSo for the subway in New York, I saw a correspondence between riding the subway and reading.
Dus voor de metro in New York zag ik een overeenkomst tussen in de metro zitten en lezen.
EnglishYou can be in the subway and you can be completely isolated and have your own room in your iPod.
Je kunt in de metro zitten en compleet geïsoleerd zijn en je eigen ruimte hebben in je iPod.
EnglishMet every Wednesday at a subway stop with 20 of his friends.
Sprak elke woensdag op een metrostation af met 20 van zijn vrienden.
EnglishAnd one morning, I was riding the subway.
Op een ochtend in de metro moest ik een overstap maken bij de halte '53e Straat'.
EnglishFirst we do a kind of partial box and box separation, to take away the distraction of the subway noise.
Eerst maakten we een gedeeltelijke doos en afscheiding, om het geluid van het metro te elimineren.
EnglishAnd so it all started several years ago, late one night when I was sitting on the subway, riding home, and I was thinking.
Het startte enkele jaren geleden toen ik ’s avonds in de metro zat na te denken.
Englishday and night, on a bench in the 103rd Street subway station, until finally one day she vanished.
dag en nacht bivakkeerde op een bankje in het metrostation bij 103rd Street, tot ze plotseling verdwenen was.
EnglishOne day soon after that -- it was a Friday -- at the end of the day, I went down -- I was going down to the subway.
Niet lang daarna—het was een vrijdag—aan het eind van de dag, liep ik naar beneden de metro in.
EnglishSo she's stunned that he's standing in a subway station.
Dus ze is geschokt dat hij in een metrostation staat.
EnglishImmediately someone went to get orange juice, someone brought a hotdog, someone brought a subway cop.
Meteen ging er iemand sinaasappelsap halen, iemand bracht een hotdog, iemand haalde er een metro-beveiliger erbij.
EnglishAnd in 2009, I was asked to make a poster to be placed in the subway cars in New York City for a year.
In 2009 werd ik gevraagd om een poster te maken die een jaar lang in de metrotreinen in New York werd aangebracht.
EnglishAnyway, it's based on the London subway system.
EnglishThis is a picture in a Japanese subway.
English... the subway station?

Synoniemen (Engels) voor "subway":

subway