"suburbia" in het Nederlands

EN

"suburbia" - vertaling Nederlands

EN

suburbia {zelfstandig naamwoord}

volume_up
suburbia (ook: burbs)
volume_up
voorsteden {mv}
Since 2000, already two-thirds of households in suburbia did not have kids in them.
Sinds 2000 heeft tweederde van de huishoudens in de voorsteden al geen kinderen meer.
I mean, how affordable is it to continue to live in suburbia with rising gas prices?
Ik bedoel: hoe betaalbaar is het om in voorsteden te blijven wonen als de benzineprijzen stijgen?
We all tend to think of suburbia as this very family-focused place, but that's really not the case anymore.
We stellen ons voorsteden voor als plekken die op gezinnen gericht zijn. ~~~ Maar dat is echt allang niet meer zo.

Voorbeeldzinnen voor "suburbia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSince 2000, already two-thirds of households in suburbia did not have kids in them.
Sinds 2000 heeft tweederde van de huishoudens in de voorsteden al geen kinderen meer.
EnglishI mean, how affordable is it to continue to live in suburbia with rising gas prices?
Ik bedoel: hoe betaalbaar is het om in voorsteden te blijven wonen als de benzineprijzen stijgen?
EnglishWe all tend to think of suburbia as this very family-focused place, but that's really not the case anymore.
We stellen ons voorsteden voor als plekken die op gezinnen gericht zijn. ~~~ Maar dat is echt allang niet meer zo.
EnglishAnd that's the great non-articulated agony of suburbia and one of the reasons that it lends itself to ridicule.
En dat is de grote, ongeuite doodsstrijd van de voorstad, en een van de redenen waardoor ze zichzelf belachelijk gemaakt heeft.
EnglishMonotony passed, suburbia departed
EnglishAnd especially as suburbia is becoming less centered on the family, the family households, there's a real hunger for more third places.
Vooral als de voorsteden minder gericht worden op het gezin, het gezinshuishouden, dan ontstaat een sterke behoefte naar meer derde plekken.
EnglishWhether you love suburbia's leafy privacy or you hate its soulless commercial strips, there are reasons why it's important to retrofit.
Of je nu houdt van de beschutte privacy in de voorsteden of juist de zielloze winkelstraten haat, redenen genoeg waarom het belangrijk is ze te verbouwen.
EnglishThat basically, the Boomers want to be able to age in place, and Gen Y would like to live an urban lifestyle, but most of their jobs will continue to be out in suburbia.
De boomers willen graag oud worden in hun eigen huis en Gen Y houdt er graag een stadse leefstijl op na, maar het meeste werk zal in de voorsteden blijven.
EnglishNow I keep thinking this would be a great name for an indie rock band, but developers generally use it to refer to underused parking lots -- and suburbia is full of them.
Ik denk steeds dat dit een goede naam zou zijn voor een indie-rockband. ~~~ Maar ontwikkelaars gebruiken die term vaak voor onderbezette parkeerplaatsen. ~~~ De voorsteden liggen er vol mee.
EnglishYou know, one of the problems with the fiasco of suburbia is that it destroyed our understanding of the distinction between the country and the town, between the urban and the rural.
Eén van de problemen bij de mislukking van de voorsteden is dat het ons besef van het verschil tussen het platteland en de stad kapot gemaakt heeft, tussen het stedelijke en het landelijke gebied.

Synoniemen (Engels) voor "suburbia":

suburbia