"suburban" in het Nederlands

EN

"suburban" - vertaling Nederlands

EN

suburban {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "suburban" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then you finally get squatter homes like this, which is built on the suburban model.
Dan heb je eindelijk krakerspanden zoals dit hier, dat gebouwd is op het suburbane model.
EnglishThere's also a burgeoning suburban farming movement -- sort of victory gardens meets the Internet.
Er bestaat ook een beweging voor voorstedelijke landbouw -- een soort max van moestuintjes en internet.
EnglishI wish to stress the terms urban and suburban.
Ik wil de nadruk leggen op de termen stedelijk en randstedelijk.
EnglishThey were actually high school classmates together at the same high school in suburban Los Angles in the 1960s.
Zij waren klasgenoten van elkaar op dezelfde middelbare school in een voorstad van Los Angeles in de jaren '60.
EnglishWith regard to the issue of suburban transport, public transport, Mr Swoboda has made a number of observations.
De heer Swoboda heeft hier het probleem van het openbaar vervoer op korte afstand te berde gebracht, en sprak over investeringen.
EnglishThis is a suburban Las Vegas neighborhood.
EnglishYou can call it suburban sprawl.
English♫ Jazz is now suburban
EnglishResearchers at the CDC and other places have increasingly been linking suburban development patterns with sedentary lifestyles.
Onderzoekers op het gebied van gezondheid zien een steeds sterker verband tussen het wijkpatroon van de voorsteden en een zittende leefstijl.
EnglishCommissioner, the suburban railway network is vital to sustainable urban transport in the majority of European cities.
-- Mijnheer de commissaris, het spoorwegnet rondom de steden is voor de meeste Europese steden van levensbelang voor een duurzaam systeem van stadsvervoer.
EnglishAs a result of this investment, which I fully support, the suburban rail network will be increased in capacity in terms of over 60 %.
Op basis van deze investering, die ik van harte steun, wordt de capaciteit van het spoorwegnetwerk in stedelijke gebieden met meer dan 60 % verhoogd.
EnglishSo Sudhir -- the suburban boy who had never really been in the inner city -- dutifully took his clipboard and, you know, walked down to this housing project.
Dus Sudhir, deze voorstedelijke jongen die nog nooit echt in de binnenstad was geweest, nam plichtshalve zijn klembord en liep naar dit woonproject.
EnglishOne amendment envisages excluding from the scope of application not only international regular services but also national services at urban, suburban and regional level.
Een amendement stelt voor de internationale en nationale lijndiensten in de steden, voorsteden en regio's van de toepassing uit te sluiten.
EnglishCycling, trams, suburban railway systems and public transport generally can significantly reduce air pollution and also fossil fuel consumption.
Fietsen, de tram, een stadsrailstelsel en in het algemeen het openbaar vervoer kunnen de luchtvervuiling en ook het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk helpen terugdringen.
EnglishSuburban expansion to cheap land, for the last 50 years -- you know the cheap land out on the edge -- has helped generations of families enjoy the American dream.
De uitbreiding van steden naar goedkope grond, in de afgelopen 50 jaar -- de goedkope grond aan de rand van de stand -- heeft generaties van families van de Amerikaanse droom laten genieten.