"suburb" in het Nederlands

EN

"suburb" - vertaling Nederlands

EN

suburb {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We settled in Footscray, a working-class suburb whose demographic is layers of immigrants.
We vestigden ons in Footscray, een arbeiders-buitenwijk die demografisch bestaat uit lagen van immigranten.
We saw at first hand the anger and upset of Serbs in a suburb of Pristina called Kosovo Polje.
We zagen met eigen ogen de woede en ontsteltenis van Serviërs in een buitenwijk van Pristina, Kosovo Polje.
Islamic fundamentalism is growing strong in the suburbs of our towns and cities.
In de buitenwijken van onze steden groeit het moslimfundamentalisme.
On the other we force drivers out to the suburbs, to the big shopping centres, so that they no longer come into town.
Anderzijds jagen we de autobestuurders blijvend weg uit het stadscentrum naar de voorstad, met name naar de grote winkelcentra.
Just a few years ago the debate on ESDP revolved around the location and staffing of a small planning cell in a suburb of Brussels.
Nog maar een paar jaar geleden ging het bij het debat over het EVDB voornamelijk om de locatie en de personeelsinvulling van een kleine planningsunit in een voorstad van Brussel.
(Laughter) But of course, that was in Austria at the height of Romantic lyricism, not here in the suburbs of Cleveland.
(Gelach) Maar dat was natuurlijk in Oostenrijk, op het toppunt van de lyrische Romantiek, niet gewoon hier in de voorstad van Cleveland.

Voorbeeldzinnen voor "suburb" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe settled in Footscray, a working-class suburb whose demographic is layers of immigrants.
We vestigden ons in Footscray, een arbeiders-buitenwijk die demografisch bestaat uit lagen van immigranten.
EnglishI was also in a northern industrial suburb in Milan.
Ik ben ook in een noordelijk gelegen industriegebied in Milaan geweest.
EnglishWe saw at first hand the anger and upset of Serbs in a suburb of Pristina called Kosovo Polje.
We zagen met eigen ogen de woede en ontsteltenis van Serviërs in een buitenwijk van Pristina, Kosovo Polje.
EnglishThey settled in a shady suburb about an hour east of Toronto, and they settled into a new life.
Ze vestigden zich in een met bomen omzoomde buurt een uur ten oosten van Toronto en begonnen een nieuw leven.
EnglishJust a few years ago the debate on ESDP revolved around the location and staffing of a small planning cell in a suburb of Brussels.
Nog maar een paar jaar geleden ging het bij het debat over het EVDB voornamelijk om de locatie en de personeelsinvulling van een kleine planningsunit in een voorstad van Brussel.
EnglishLastly, I would like to remember the victim of an horrific reverse race murder two years ago: a young Swede killed by racists in Salem, a suburb of Stockholm.
Tot slot wil ik u herinneren aan het geval van een jonge Zweed die twee jaar geleden op verschrikkelijke wijze werd vermoord door racisten uit de andere hoek, in Salem, een voorstad van Stockholm.

Synoniemen (Engels) voor "suburb":

suburb