"subtitles" in het Nederlands

EN

"subtitles" - vertaling Nederlands

EN

subtitles {meervoud}

volume_up
subtitles (ook: subtitle)
volume_up
ondertiteling {de}
And in this project we've developed a form of intelligent real-time subtitles.
Binnen dit project ontwikkelden we een vorm van intelligente real-time ondertiteling.
She's illiterate, so she can't read the French subtitles.
Ze is ongeletterd, dus ze kan de Franse ondertiteling niet lezen.
I see subtitles all the time on television."
Ik zie constant ondertiteling op tv."

Voorbeeldzinnen voor "subtitles" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd in this project we've developed a form of intelligent real-time subtitles.
Binnen dit project ontwikkelden we een vorm van intelligente real-time ondertiteling.
EnglishThe subtitles on CNN have read 'America at war ' for a long time now.
In de ondertitels op CNN konden we lange tijd lezen " Amerika is in oorlog ".
EnglishShe's illiterate, so she can't read the French subtitles.
Ze is ongeletterd, dus ze kan de Franse ondertiteling niet lezen.
EnglishI see subtitles all the time on television."
EnglishSubtitles by Visiontext
EnglishLet us look in particular at those who produce in minority languages and who, inevitably, need to have subtitles for their programmes.
Laten wij in het bijzonder even kijken naar diegenen die in minderheidstalen produceren en die onvermijdelijk ondertiteling nodig hebben voor hun programma's.

Synoniemen (Engels) voor "subtitle":

subtitle
English