"subterfuge" in het Nederlands

EN

"subterfuge" - vertaling Nederlands

EN

subterfuge {zelfstandig naamwoord}

volume_up
subterfuge (ook: trick, trickery)
The Court of Justice is therefore trying to prevent any contrivance by means of which this subterfuge could be employed.
Derhalve probeert het Hof van Justitie een kunstgreep te vermijden, waarmee dat achterdeurtje gebruikt zou kunnen worden.

Voorbeeldzinnen voor "subterfuge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have an exercise in subterfuge bogged down in a quagmire of procedure, I would hasten to suggest.
We hebben een oefening in drogredenen die is verzand in een moeras van procedures, zou ik zeggen.
EnglishThat legal subterfuge is not worthy of the Commission.
Deze juridische smoes is de Commissie niet waardig.
EnglishThe Court of Justice is therefore trying to prevent any contrivance by means of which this subterfuge could be employed.
Derhalve probeert het Hof van Justitie een kunstgreep te vermijden, waarmee dat achterdeurtje gebruikt zou kunnen worden.
EnglishAnd it is also very clear that the use of the legal basis is a subterfuge to try to invalidate the Council's common position.
En net zo duidelijk is het dat de rechtsgrond als argument wordt gebruikt in een poging het gemeenschappelijk standpunt van de Raad te ontkrachten.
EnglishSince it has become routine, this sounds – it shames me to say it – a little like a kind of subterfuge by know-alls.
Gezien de grote frequentie waarmee dit gebeurt, krijg ik enigszins de indruk - en ik zeg dat niet graag - dat er door betrokkenen al te lichtzinnig en opportunistisch mee wordt omgesprongen.
EnglishI believe that the question of voting rights in this new agency should not be used as a subterfuge to allow the Commission to dominate proceedings.
Ik vind dat de kwestie van de verdeling van de stemrechten binnen dit nieuwe bureau niet moet worden gebruikt als voorwendsel om de Commissie de procedures te laten domineren.
EnglishMr President, obviously it cannot be said that this is a minor technical matter, that we are attempting subterfuge through a question of procedure.
Mijnheer de Voorzitter, het gaat uiteraard niet aan deze kwestie af te doen als een technisch detail en te zeggen dat wij middels een procedurele kwestie hindernissen willen opwerpen.
EnglishIn such cases we have to resort to subterfuge, and we therefore need the ability to be flexible and find ingenious solutions on the ground to achieve our goals.
In die gevallen moeten we een achterdeurtje vinden, en we moeten dus allemaal flexibel kunnen zijn en ter plaatse ingenieuze oplossingen bedenken om onze doelen te bereiken.
EnglishOtherwise we can only conclude, if they maintain their position, that this is really a subterfuge for opening up a political process that as yet we have not agreed.
Als ze bij haar standpunt blijft, moeten we wel concluderen dat dit slechts een voorwendsel is om een politiek proces in gang te zetten waarover wij nog geen overeenstemming hebben bereikt.
EnglishIt is quite wrong to call this subterfuge 'taking issues back to national level ', as the committee does, or to move the issue up to a wholly interstate level.
Het is volstrekt verkeerd om dit, zoals de parlementaire commissie doet, een voorwendsel te noemen om te " hernationaliseren " of om de kwestie op een volledig internationaal niveau af te handelen.
EnglishThe intention is to support real cogeneration and to prevent subterfuge, which, on the pretext of carrying out cogeneration activity, really involves other types of activity.
Het ligt dan ook in onze bedoeling echte warmtekrachtkoppeling te bevorderen en te voorkomen dat zogenaamde warmtekrachtkoppelingsinitiatieven als dekmantel voor andere activiteiten worden gebruikt.

Synoniemen (Engels) voor "subterfuge":

subterfuge
English