EN

substitution {zelfstandig naamwoord}

volume_up
substitution (ook: replacement)
Under no circumstances must it be considered as a substitution.
Onder geen enkel beding moet zij gezien worden als vervanging.
This is one substitution that I believe all of us, in design management, are guilty of.
Dit is een vervanging waaraan volgens mij elk van ons in design management schuldig is.
The implementation of a substitution requirement, and not just a recommendation, is non-negotiable.
Een verplichting tot vervanging laten verwateren tot een aanbeveling, is onbespreekbaar.
substitution
We want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Wij willen een wetgeving die substitutie van de gevaarlijkste chemische stoffen verplicht stelt.
There is even a case for substitution on the 34-person EFC.
In het 34 personen tellende EFC is er zelfs reden tot substitutie.
To begin with, there is the risk of substitution.
Om te beginnen is er het risico van substitutie.

Voorbeeldzinnen voor "substitution" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAmendment No 7 stresses the principle of substitution to eliminate risk.
Amendement 7 legt de nadruk op het substitutieprincipe om het risico weg te nemen.
EnglishWe have moved from a substitution principle to a principle of delegation.
We zijn begonnen met een vervangingsbeginsel en uitgekomen op een delegatiebeginsel.
EnglishThis is one substitution that I believe all of us, in design management, are guilty of.
Dit is een vervanging waaraan volgens mij elk van ons in design management schuldig is.
EnglishThe solution here is obviously the establishment of substitution crops.
De oplossing bestaat er natuurlijk in voor alternatieve teelten te zorgen.
EnglishWe want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Wij willen een wetgeving die substitutie van de gevaarlijkste chemische stoffen verplicht stelt.
EnglishSecondly, a clear definition of the substitution principle.
Ten tweede moet er een duidelijke definitie van het vervangingsbeginsel komen.
EnglishWe are having a very great deal of emphasis placed upon the precautionary and substitution principles.
Het voorzorgsbeginsel en het vervangingsbeginsel worden bijzonder sterk benadrukt.
EnglishFor all of these substances, the substitution principle is a necessity.
Voor al deze stoffen is het substitutieprincipe onontbeerlijk.
EnglishThe implementation of a substitution requirement, and not just a recommendation, is non-negotiable.
Een verplichting tot vervanging laten verwateren tot een aanbeveling, is onbespreekbaar.
EnglishThat is why it is appropriate to mention the substitution principle in this context too.
Daarom noem ik het vervangingsbeginsel ook in dit verband.
EnglishFourthly, the substitution principle should be made a crucial component of chemicals policy.
Ten vierde moet het vervangingsbeginsel een cruciaal onderdeel gaan vormen van het chemicaliënbeleid.
EnglishUnder no circumstances must it be considered as a substitution.
Onder geen enkel beding moet zij gezien worden als vervanging.
EnglishThere is even a case for substitution on the 34-person EFC.
In het 34 personen tellende EFC is er zelfs reden tot substitutie.
EnglishThere will be no penalties called and limited substitution.
Er zijn geen straffen en er is 'n beperkt aantal vervangers.
EnglishThere was very clear and strong support for the substitution of PVC.
Er was dus brede steun voor het vervangen van PVC.
EnglishHow, too, can we draw up a study plan with a view to the substitution of a dangerous substance?
Hoe moet tevens een onderzoeksopzet worden gemaakt met het oog op de vervanging van een gevaarlijk product?
EnglishThe report on substitution calls for the introduction of substitution policies for certain product categories.
Het verslag over vervanging vraagt om een vervangingsbeleid voor bepaalde categorieën producten.
EnglishThe second and very important principle whose implementation we need to arrange for is the substitution principle.
Het tweede en zeer belangrijke beginsel dat we erdoor moeten krijgen is het substitutiebeginsel.
EnglishIt seems to me that there is a huge amount of support for substitution, while only the PVC industry is reluctant.
Het lijkt mij dat er heel veel steun is voor vervanging en dat alleen de PVC-producenten aarzelen.
EnglishI therefore strongly urge us to apply the substitution principle to batteries containing cadmium.
Ik pleit er daarom krachtig voor dat wij het principe van vervanging toepassen op batterijen die cadmium bevatten.