EN

substitute {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
It's saying that you do some geo-engineering for a little while to take the worst of the heat off, not that you'd use it as a substitute for action.
Je doet een tijdje wat geo-engineering om de ergste warmte te voorkomen, maar niet als vervanger voor actie.
The substitute for nickel-cadmium batteries, namely nickel-metal-hydride batteries, operate at a temperature of -20° Celsius to +60° Celsius.
De vervanger van nikkel-cadmiumbatterijen, te weten de nikkel-metaalhydridebatterijen werken bij een temperatuur van min 20° Celsius tot plus 60° Celsius.
At the moment, these substitutes do not exist for all applications.
Op dit moment bestaan deze vervangers niet voor alle toepassingen.
substitute (ook: invader)
2. sport en spel
substitute (ook: sub)

Voorbeeldzinnen voor "substitute" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe explained that it will not be a substitute for national stockpiles.
We hebben uitgelegd dat het niet als substituut dient voor de nationale voorraden.
EnglishThey do not want substitute chocolate, but genuine chocolate made from cocoa butter.
Zij willen geen surrogaatchocolade, maar echte chocolade met cacaoboter.
EnglishThe Gender Institute is not, however, a substitute for legislative initiative.
Het Genderinstituut kan echter geen wetgevingsinitiatieven vervangen.
EnglishMr Cashman said, which is right in a sense, that words are no substitute for real action.
Woorden kunnen echter wel een verschil maken, was het argument van mevrouw Malmström.
EnglishThey are going to be properly informed when they are going to be sent substitute goods.
Ze zullen goed geïnformeerd worden wanneer ze vervangende goederen toegestuurd krijgen.
EnglishBut changes in institutions can never be a substitute for political will.
Het hervormen van instellingen kan echter nooit dienen ter vervanging van politieke wil.
EnglishAnd while there's no substitute for speed, maneuverability is a very close second.
Hoewel snelheid primeert, is wendbaarheid een zeer goede tweede.
EnglishWe also reject the use of substitute materials made from chemicals or gene technology.
Wij zijn ook tegen het gebruik van chemische en via gentechnologie gefabriceerde surrogaten.
EnglishTo remain competitive, businesses continued to substitute capital for labour.
Om te kunnen blijven concurreren hebben de ondernemingen dan ook arbeid vervangen door kapitaal.
EnglishCodes of conduct cannot substitute for legislation but are no more than detailed supplements.
Gedragscodes kunnen wetgeving niet vervangen, maar zijn hoogstens een detailaanvulling.
EnglishBasically, we substitute, in our lives, access to the things we want.
Kort gezegd, we vervangen de toegang tot de dingen die we nodig hebben.
EnglishWe will have to find a substitute system with the same function but a different name.
Wij zullen dus een alternatief systeem moeten vinden met dezelfde functie maar een andere naam.
EnglishThe European fund should not be used as a substitute for normal business investment.
De Europese middelen mogen niet gebruikt worden ter vervanging van gewone bedrijfsinvesteringen.
EnglishWe know that chocolate is a substitute drug, but we want no substitute materials in chocolate.
Chocolade is weliswaar een surrogaatdrug, maar wij willen er geen surrogaatstoffen in.
EnglishThere is a substitute, which is used to vaccinate chickens.
Het gaat hier om een technisch antibioticum, dat niet absoluut noodzakelijk is.
EnglishOne cannot simply substitute a more stringent annual limit value for the daily limit.
Je kunt de dagelijkse grenswaarde niet gewoon vervangen door een strengere jaarlijkse grenswaarde.
EnglishThere is no better or more suitable substitute in that case, and that must be the test.
Er is in dat geval namelijk geen beter of geschikter alternatief, en dat moet het criterium zijn.
EnglishI would remind the House of the importance of European imports of cereal substitute products.
Ik herinner nogmaals aan het belang van de Europese uitvoer van graanvervangende producten.
EnglishBut money is no substitute for political will and political influence.
Geld kan echter niet altijd als vervanging dienen voor politieke intenties en politieke invloed.
EnglishImportant as they are, they are no substitute for thorough technical controls.
Hoe belangrijk deze programma's ook zijn, ze vormen geen vervanging voor een grondige technische controle.