"substantive law" in het Nederlands

EN

"substantive law" - vertaling Nederlands

EN

substantive law {zelfstandig naamwoord}

volume_up
substantive law
We are talking about a report with many amendments, with enormous amendments, and which, theoretically, should not affect substantive law.
Het gaat hier om een verslag met een groot aantal amendementen die in theorie niet van invloed zouden moeten zijn op het materiële recht.

Voorbeeldzinnen voor "substantive law" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe proposal as formulated is confined to the regulation of issues of substantive law.
Het voorstel zoals dat er nu uitziet, beperkt zich echter tot de regeling van vraagstukken van materieel recht.
EnglishThe Treaty of Amsterdam opens up new opportunities in this area for both procedural and substantive law.
Het Verdrag van Amsterdam biedt op dit gebied nieuwe mogelijkheden, zowel wat betreft het procesrecht als het zakelijk recht.
EnglishIt is pure speculation for which there is no evidence – one of those matters comes under procedural law, and one under substantive law.
Dit is pure speculatie die kant noch wal raakt -- in het ene geval gaat het om procesrecht, in het andere om materieel recht.
EnglishWe are talking about a report with many amendments, with enormous amendments, and which, theoretically, should not affect substantive law.
Het gaat hier om een verslag met een groot aantal amendementen die in theorie niet van invloed zouden moeten zijn op het materiële recht.
EnglishIn any case, I believe we would benefit from greater harmonization of the rules of international private law rather than substantive law.
Algemeen gesproken vind ik trouwens dat wij er belang bij hebben meer de voorschriften van het internationale privaatrecht dan de grondregels te harmoniseren.
EnglishSubsequently, on 24 February 2005, the Council instructed its working party on substantive criminal law to continue the discussions on the proposal.
Op 24 februari 2005 heeft de Raad daarom zijn werkgroep inzake materieel strafrecht gevraagd om de behandeling van het voorstel voor een kaderbesluit weer voort te zetten.
EnglishIn accordance with this, a Council working group - one speaker has gone into it already - is currently working just on the first part of the initiative, that is, on substantive criminal law.
Daarom houdt een werkgroep van de Raad zich momenteel ook slechts met het eerste deel van het initiatief bezig, dus met het materieel strafrecht, zoals ook een spreker hier zei.

Vergelijkbare vertalingen voor "substantive law" in Nederlands

substantive zelfstandig naamwoord
law zelfstandig naamwoord
corporate law zelfstandig naamwoord
trade law zelfstandig naamwoord
canon law zelfstandig naamwoord
criminal law zelfstandig naamwoord
martial law zelfstandig naamwoord
penal law zelfstandig naamwoord
family law zelfstandig naamwoord
to break the law werkwoord
field of law zelfstandig naamwoord
valid in law bijvoeglijk naamwoord
competition law zelfstandig naamwoord
proprietary law zelfstandig naamwoord
by operation of law bijwoord