"to subdivide" in het Nederlands

EN

"to subdivide" - vertaling Nederlands

EN

to subdivide {werkwoord}

volume_up
I would like to subdivide this topic into three major areas.
Ik wil het onderwerp ruwweg in drie gebieden onderverdelen.

Voorbeeldzinnen voor "to subdivide" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would like to subdivide this topic into three major areas.
Ik wil het onderwerp ruwweg in drie gebieden onderverdelen.
EnglishThe move destroyed the reservations, making it easier to further subdivide and to sell with every passing generation.
Deze zet vernietigde de reservaten, en maakte het makkelijker om verder op te splitsen en te verkopen met elke nieuwe generatie.
EnglishI have therefore not proposed in my draft report to subdivide regions or local authorities into different categories.
Dat is de reden waarom ik in mijn ontwerpresolutie geen enkele indeling van de regionale en lokale overheden in categorieën heb voorgesteld.
EnglishBut I am not persuaded at all by the argument that the big Member States have to subdivide into territorial constituencies and the small ones can be left out.
Het argument dat de grote lidstaten opgesplitst moeten worden in territoriale kiesdistricten en de kleine niet, overtuigt mij helemaal niet.