"subcontractor" in het Nederlands

EN

"subcontractor" - vertaling Nederlands

EN

subcontractor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
subcontractor (ook: butty)
It is therefore more cost-effective for the operator to carry out a service itself than to use subcontractors.
Het is voor de operatoren kostenbesparend zelf de diensten uit te voeren in plaats van ze aan een onderaannemer uit te besteden.
Yet, in ‘ real life’, it is in fact large companies’ attempts to maximise their profits that crush small subcontractors.
En toch wordt de kleine onderaannemer in het ` echte leven ' vermorzeld door de grote bedrijven, die uit zijn op maximale winst.
In other words, the Commission was a subcontractor for Member States which were paying money into the Lomé Convention and the Commission administered that money.
Met andere woorden, de Commissie handelde als een soort onderaannemer die de gelden beheerde die door de lidstaten volgens de Overeenkomst van Lomé waren betaald.

Voorbeeldzinnen voor "subcontractor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn other words, the Commission acts as a sub-contractor to manage these Funds and to all intents and purposes Parliament has no say in this expenditure.
Met andere woorden handelt de Commissie bij het beheer van deze fondsen in opdracht en komt het Parlement hier feitelijk niet aan te pas.
EnglishIn other words, the Commission was a subcontractor for Member States which were paying money into the Lomé Convention and the Commission administered that money.
Met andere woorden, de Commissie handelde als een soort onderaannemer die de gelden beheerde die door de lidstaten volgens de Overeenkomst van Lomé waren betaald.