"stunning" in het Nederlands

EN

"stunning" - vertaling Nederlands

volume_up
stunned {volt.deelw.}
EN

stunning {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
stunning (ook: lovely)
And with all of our modern telescopes, we've been able to collect this stunning silent movie of the universe -- these series of snapshots that go all the way back to the Big Bang.
En met al onze moderne telescopen, zijn we in staat geweest om deze prachtige geluidloze van het universum op te nemen -- deze reeks momentopnamen die helemaal teruggaat tot aan de oerknal.

Voorbeeldzinnen voor "stunning" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishActually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Ik heb ze meegebracht, hier op het podium: Druiventrossen, magnolia's, echt schitterend.
EnglishThis is pretty stunning, but I don't think it's the most telling statistic of all.
Dat is erg opzienbarend, maar volgens mij is dat niet het opvallendste statistische gegeven.
EnglishThe general availability of this material on the Internet is stunning.
Het is verbazingwekkend hoe veelvuldig dit materiaal op Internet voorkomt.
EnglishThis is actually a very stunning statistic.
EnglishAnd there is this stunning silence.
EnglishThat's a stunning vision.
EnglishMadam President, may I begin by joining Mr Wijsenbeek in warmly congratulating you on your stunning election to the Assemblée Nationale.
Mevrouw de Voorzitter, zoals de heer Wijsenbeek feliciteer ook ik u van harte met uw verkiezing tot lid van de Franse nationale assemblee.
EnglishMr President, for those who still cling to the European dream, Mr Juncker’ s presidency has been a stunning failure.
-- Mijnheer de Voorzitter, voor degenen die zich nog altijd vastklampen aan de Europese droom is het voorzitterschap van de heer Juncker een verbijsterende mislukking.
EnglishSo, if you can imagine, some of these flowers, and they're actually moving and growing and you can film that in X-ray, should be quite stunning.
Stel je eens voor, sommige van deze bloemen, die daadwerkelijk bewegen en groeien en dat je deze op röntgenvideo vastlegt, dat zou nog eens wat zijn.
EnglishWe have a high-quality film infrastructure, talented technicians and actors and stunning locations, yet we are not known for our film industry.
Wij beschikken over een filminfrastructuur van hoge kwaliteit, getalenteerde technici en acteurs, en schitterende locaties, maar toch staan wij niet bekend om onze filmindustrie.
EnglishAnd with all of our modern telescopes, we've been able to collect this stunning silent movie of the universe -- these series of snapshots that go all the way back to the Big Bang.
En met al onze moderne telescopen, zijn we in staat geweest om deze prachtige geluidloze van het universum op te nemen -- deze reeks momentopnamen die helemaal teruggaat tot aan de oerknal.
EnglishIt's truly stunning that these organisms can do that, and we probably have thousands, if not tens of thousands, of different species on this planet that are capable of doing that.
Het is werkelijk verbluffend dat deze organismen dat kunnen doen. ~~~ We hebben waarschijnlijk duizenden, misschien wel tienduizenden verschillende soorten op deze planeet die hiertoe in staat zijn.

Synoniemen (Engels) voor "stunning":

stunning
stunned
stun gun
English