"to stun" in het Nederlands

EN

"to stun" - vertaling Nederlands

volume_up
stunned {volt.deelw.}
EN

to stun {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to stun" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe use of stun guns is for self-defence and riot control is not in question.
Het gebruik van stun guns voor zelfverdediging en oproerbeheersing staat niet ter discussie.
EnglishCan the Commission estimate how many stun weapon manufacturers are using the CE markings on their products?
Of zij een schatting kan geven van het aantal fabrikanten van elektroshockwapens dat EG-merken op hun producten aanbrengt?
EnglishThe report also found that stun-gun weapon manufacturers are advertising these products with the 'awarded ' CE standard.
In het rapport werd ook geconstateerd dat fabrikanten van verdovingsgeweren via het " verleende " CE-keurmerk reclame maken voor deze producten.
EnglishWill the Commission take action to prevent stun weapon manufacturers using CE markings to promote the sales of their products?
Of zij voornemens is stappen te ondernemen om te voorkomen dat fabrikanten van elektroshock-wapens EG-merken gebruiken om de afzet van hun producten te stimuleren?
EnglishCould the Commission also take action to prevent stun gun weapon manufacturers using CE markings to promote sales of their products?
Is zij voorts bereid stappen te ondernemen om te voorkomen dat fabrikanten van dergelijke wapens EG-merken gebruiken om de afzet van hun producten te stimuleren?
EnglishThe report also found that stun gun weapon manufacturers are advertising that these products have been 'awarded ' the European CE standards mark.
Tevens werd in het rapport geconstateerd dat fabrikanten van " stun guns " er reclame mee maken dat zij voor hun producten het Europese EG-keurmerk hebben gekregen.

Synoniemen (Engels) voor "stunned":

stunned
stunning
stun gun
English