"study report" in het Nederlands

EN

"study report" - vertaling Nederlands

EN

study report {zelfstandig naamwoord}

volume_up
volume_up
onderzoeksverslag {het}

Voorbeeldzinnen voor "study report" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat obvious statement is indispensable to progress the study of this report.
Deze voor de hand liggende constatering is onontbeerlijk voor de verdere behandeling van het onderhavige verslag.
EnglishWould the Council please obtain a copy of this report and study its implications?
Zou de Raad zo vriendelijk willen zijn een exemplaar van dit verslag aan te schaffen en de conclusies ervan te bestuderen?
EnglishWe have been able to study the annual report for 2002.
We hebben kennis kunnen nemen van het jaarverslag over 2002.
EnglishI hope you will study this report carefully.
Ik hoop dat u het onderhavige verslag aandachtig zult bestuderen.
EnglishWhen can Parliament study this report?
Wanneer kan het Parlement zich over dit verslag buigen.
EnglishWe should ask the Togo Government to study this report very carefully and to implement its main elements.
Wij vragen de Togolese regering dit verslag nauwkeurig door te nemen en rekening te houden met de essentiële elementen ervan.
EnglishWe will study this report with the utmost attention, and I hope that it will contain elements which will be useful for the reform process.
Wij zullen dit rapport heel aandachtig bestuderen en ik hoop dat het elementen behelst die van nut zijn voor het hervormingsproces.
EnglishReport after report and study after study confirm that for young people under the age of 18, price clearly is a determining factor in terms of smoking.
De heer Folias voorspelde dat een verhoging van de prijs ertoe zou leiden dat er goedkopere sigaretten worden gekocht en gerookt.
EnglishI recommend that Members study the report of Max van der Stoel, the UN's special rapporteur on human rights in Iraq.
Ik beveel de leden van het Parlement aan het verslag te lezen van Max van der Stoel, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake de mensenrechten in Irak.
EnglishAs Parliament may know, we financed a study - the Peters report - on the problems of applying the Sharia Law in Nigeria.
Zoals het Parlement wellicht weet hebben wij een onderzoek gefinancierd naar de problemen die de toepassing van de sharia-wetgeving in Nigeria met zich meebrengt.
EnglishWe have urgently requested the members of the Board of the World Bank to study the report drawn by independent inspectors very carefully first.
We hebben de leden van de raad van bestuur van de Wereldbank met klem verzocht eerst het verslag van de onafhankelijke inspecteurs grondig te bestuderen.
EnglishIt is unfortunate that it does not want to study the report properly and that it does not respect the European Parliament's point of view by at least doing something.
Het is betreurenswaardig dat de regering het verslag niet goed wil bestuderen en het standpunt van het Europees Parlement niet respecteert, en in ieder geval niets doet.
EnglishAgainst this background, it is extremely shocking to study the report showing how Catholic priests have committed acts of cruelty and actually raped nuns and other women.
Tegen die achtergrond is het buitengewoon stuitend het rapport te lezen waaruit blijkt dat katholieke priesters geweld hebben gebruikt en vrouwen en nonnen hebben verkracht.
EnglishFurthermore, in response to the request by the European Council in Barcelona in March 2002, the Commission commissioned an impact study and report from Pricewaterhouse Coopers.
Voorts heeft de Commissie op verzoek van de Europese Raad van Barcelona in maart 2002 Pricewaterhouse Coopers opdracht gegeven een effectonderzoek te verrichten en een verslag op te stellen.

Vergelijkbare vertalingen voor "study report" in Nederlands

study zelfstandig naamwoord
report zelfstandig naamwoord
to report werkwoord