"study costs" in het Nederlands

EN

"study costs" - vertaling Nederlands

EN

study costs {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "study costs" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe proposal to reimburse only the actual travel costs incurred was not included in the vote, as a much vaguer proposal was first adopted on a study into travel costs.
Het voorstel om alleen de echte reiskosten te vergoeden blijft buiten de stemming, omdat eerst een veel vager voorstel is aangenomen over een onderzoek naar de reiskosten.
EnglishIf you consider that an impact study for a project costs 1.5 million Belgian francs, then the ECU 22 million granted by the Council is exactly enough for 500 projects throughout the European Union.
Gaan wij ervan uit dat zo'n studie voor een project 1, 5 miljoen Belgische frank kost, dan is de 22 miljoen ecu die de Raad ons toekent, net genoeg voor 500 projecten in de hele Europese Unie.

Vergelijkbare vertalingen voor "study costs" in Nederlands

costs zelfstandig naamwoord
Dutch
study zelfstandig naamwoord
labour costs zelfstandig naamwoord
legal costs zelfstandig naamwoord
incidental costs zelfstandig naamwoord
extra costs zelfstandig naamwoord
study report zelfstandig naamwoord
study group zelfstandig naamwoord
study hall zelfstandig naamwoord
wage costs zelfstandig naamwoord
production costs zelfstandig naamwoord
study material  zelfstandig naamwoord
additional costs zelfstandig naamwoord
at all costs bijwoord
operating costs zelfstandig naamwoord