"studio" in het Nederlands

EN

"studio" - vertaling Nederlands

NL
NL

"studio" - vertaling Engels

EN

studio {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This is in the National Theatre studio, the place where they cook new ideas.
Dit is de studio van het 'National Theatre', de broedplaats van nieuwe ideeën.
I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.
Ik heb een studio in Londen met een bepaalde benadering van het ontwerpen van gebouwen.
So I try to create this energy of invention every day in my studio.
Ik probeer dagelijks deze ontdekkingsenergie te creëren in mijn studio.
But I don't think his studio has been rebuilt.
Maar ik denk niet dat zijn atelier herbouwd is.
It's next to David Hockney's original studio.
Het ligt naast David Hockneys oorspronkelijke atelier.
And, you know, my studio -- we've done it all the time.
Mijn atelier heeft dat altijd gedaan.
NL

studio {de}

volume_up
1. algemeen
studio (ook: atelier)
Dit is de studio van het 'National Theatre', de broedplaats van nieuwe ideeën.
This is in the National Theatre studio, the place where they cook new ideas.
Ik heb een studio in Londen met een bepaalde benadering van het ontwerpen van gebouwen.
I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.
Ik probeer dagelijks deze ontdekkingsenergie te creëren in mijn studio.
So I try to create this energy of invention every day in my studio.
2. "klein appartement"
De lift heeft het formaat van een studio appartement in New York City.
This elevator's about the size of a New York City studio apartment.
studio flat / studio apartment

Voorbeeldzinnen voor "studio" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is in the National Theatre studio, the place where they cook new ideas.
Dit is de studio van het 'National Theatre', de broedplaats van nieuwe ideeën.
EnglishI have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.
Ik heb een studio in Londen met een bepaalde benadering van het ontwerpen van gebouwen.
English(Laughter) So in the studio, rather than drawing, we began to learn how to knit.
(Gelach) Dus in de studio gingen we niet tekenen, maar leerden we breien.
EnglishOne Taiwanese production studio would interpret American politics in 3D.
Een Taiwanese productiestudio interpreteerde de Amerikaanse politiek in 3D.
EnglishAnd using only what's present, he goes in and makes a little abode studio to work out of.
Hij gebruikt alleen wat aanwezig is. ~~~ Hij maakt een kleine studio om in te werken.
EnglishAs a technician, repairing and maintaining the electronic music studio at SUNY Buffalo.
Als technicus, repareren en onderhouden van de elektronische muziekstudio in SUNY Buffalo.
EnglishSo I try to create this energy of invention every day in my studio.
Ik probeer dagelijks deze ontdekkingsenergie te creëren in mijn studio.
EnglishThis elevator's about the size of a New York City studio apartment.
De lift heeft het formaat van een studio appartement in New York City.
EnglishI would -- if anybody's got a whale skeleton they want to sell me, I'll put it in the studio.
Ik wilde -- als iemand een walvisskelet heeft dat hij wil verkopen, zet ik het in de studio.
EnglishIf I can find his frequency, we can broadcast it from the studio.
Als ik z'n frequentie vind, kunnen we 't uitzenden uit de studio.
EnglishAnd since, in the last 20 years, I've developed a studio in London.
De afgelopen 20 jaar, heb ik een studio opgebouwd in Londen.
EnglishI originally had opened the studio in New York to combine my two loves, music and design.
Ik had de studio in New York oorspronkelijk opgezet om mijn twee liefdes te combineren, muziek en design.
EnglishAnd the studio executives, they would say, "Hey, look at Shekhar.
De studiobonzen zullen zeggen, "He, kijk eens naar Shekhar.
EnglishHe said something that I've posted on the wall of my studio.
Hij zei iets dat ik aan de muur van mijn studio heb opgehangen.
EnglishYou see, it used to be that if you wanted to make a record of a song, you needed a studio and a producer.
Als je vroeger een nummer op een plaat wilde zetten, had je een studio en een producent nodig.
EnglishThis is, you know, related to it: getting out of the studio.
Dit is wat daarmee verband houdt: het verlaten van de studio.
EnglishI have a studio in Berlin -- let me cue on here -- which is down there in this snow, just last weekend.
Ik heb een studio in Berlijn -- laat me hier beginnen -- afgelopen weekend lag hij nog in de sneeuw.
EnglishI remember, like, we'd be in his studio, like, at 2 a.m.,
Ik herinner me dat we in zijn studio waren, om 2 uur 's ochtends, en dan kwam hij terug van een klant.
EnglishAnd I looked at it, and said, oh my god, that was me, when I was working at the electronic music studio!
Ik keek er naar, en zei: "O mijn god, op de foto was ik aan het werk in de elektronische muziekstudio!
EnglishI would consider the studio more like a laboratory.
Ik beschouw de studio liever als een laboratorium.

Synoniemen (Engels) voor "studio":

studio
studio apartment
English